Anglikan Kilisesi Nedir? Nasıl Kurulmuştur?

Hıristiyanlık belli dönemlerde çeşitli ayrılıklar yaşamıştır. Ortodoks, Protestan, Katolik olarak üç ana mezhebe ayrılan  hıristiyanlık içerisinde daha içsel bir ayrılığı 16. yüzyılda yaşamıştır. 

Anglikan Kilisesi 16. yüzyılda İngiltere Kralı VII. Henry (1491-1547) tarafından kurulmuştur. 

Reform sonrası İngiltere’de oluşmuş bir mezheptir. 15. yüzyıl sonu 16. yüzyıl başı Avrupa’da oluşan reform hareketi Luther’in liderliğinde Almanya’da başlamış ve Avrupa’yı kapsamıştı. Fransa’da ise Calvin öncülük yapmıştı. İngiltere de ise Anglikanizm ortaya çıkmıştır. 

Kurulma aşaması ise çeşitli rivayetlerle nakledilmiştir; 

Kral VII. Henry defalarca evlenip boşanan biridir. Fakat katolik kilisesi bunu kabul etmiyor çünkü katolik mezhebi boşanmayı uygun görmüyordu. Bundan rahatsız olan Henry kendi kurallarını meşru göstermek amacıyla Anglikan mezhebini oluşturduğu bilinir. 

Diğer rivayet ise; 

İngiliz Kralı VII. Henry anlaşamadığı eşiyle boşanmak istemiş yine katolik ilkeleri bunu etmediği için Henry yarı şaka şekilde karısından boşanabilmek  için yeni bir mezhep oluşturur. 

Bu anlatılan rivayetlerin gerçeklik payı kaynaklarda tartışılmakla birlikte, doğruluk oranı yüksektir. 

Bazıları ise VII. Henry ile Papa arasındaki bir kavgadan sonra ortaya çıkan bir mezhep olarak kabul edilmiştir. 

Henry’nin kurmuş olduğu kilise,  Katolik kilisenin ilkeleriyle Protestanlık mezhebinin ilkelerini birleştiren bir kilise düşünülmüş ve başına Henry geçmiştir. 

Geniş açıdan bakıldığında diğer mezheplerin lideri din adamı olurken Anglikan Kilisesinin lideri bir devlet adamı olmuştur. 

Anglikan kilisesi Papa’nın otoritesinin reddeden bir yapıya sahip olup, kitabı mukaddese bağlı olmakla birlikte kısmen reforme edilmiştir. 

1563 yılında Kraliçe I. Elizabeth yayınladığı 39 maddelik bir fermanla İngiltere’nin resmi mezhebi olmuştur. 

Şu an ise yaklaşık 30 milyon mensubu bulunmaktadır. 

Etkin olduğu yerler ise XVII. yüzyıldan itibaren Amerika, Kanada, Avustralya, Afrika, Yeni Zelanda, Hindistan’da yayılmıştır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.