Barbaros Hayrettin Paşa’nın Araplar Hakkındaki Görüşleri

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ilişkilerin gerginleştiği bugünlerde her ne kadar zayıf bir olasılık olsa da Suudi Arabistan ile Türkiye arasında bir savaş çıkabileceği konuşuldu ve hatta bu savaşta tarafların sahip olduğu kuvvetler, asker sayıları, teknolojileri ve ittifak yapabileceği devletler de uzun uzadıya tartışıldı. Gerçekten Araplarla Türkler bir savaş yapacak olsa, bu savaşın kazananının hangi taraf olacağını bilmek neredeyse imkansız. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa, bundan asırlar önce Arapların alışkanlıkları ve özellikle Arapların savaş kabiliyetlerinden söz ettiği şu bölüm kayda değer bir nitelik taşımaktadır.

“Araplar, cenk sanatını bilmez bir kavimdirler. Çölde çapulculuk yapmakla ordu halinde cenk etmeyi aynı şey sanırlar. Cenk sanatını bilen İspanyol kafiri bile Türk leventlerine daima mağlup olagelmişken, hangi akılla bilinmez, bu Arap kabileleri olur olmaz yerde Türkler’in karşısına çıkıp perişan olurlar. Zira onlarda insan canı gayetle değersizdir. Kulluklarını bilip tedbir alacakları yerde, “her şey Allah’tandır” deyip budalaca ölürler. İyi silahları yoktur. Olsa da kullanamazlar. Ateşli silahlarla araları iyi değildir. Sonra en büyük mağlubiyet sebepleri şudur ki, kitle halinde döğüşmenin kaidelerini asla bilmezler. Padişah hazretlerinden bizzat ricamdır ki emrimizde Arap leventi bulundurmayınız! ” 

Barbaros Hayrettin Paşa bir denizci olmasına rağmen Arapları gerçekten mükemele yakın tasvir edip okumuştur. Arapların geçmişten bugüne kadar devam eden medeniyetlerine dair pek çok izler var. Ancak savaş konusunda Arapların yeteneksiz oldukları aşikardır.

Gerek Arabistan’ın coğrafi konumu gerekse Arapların komşu kavimlerle olan ilişkileri savaş alanında gelişememelerine neden olmuştur. Arabistan’ın kuzey ve orta kesimlerinin çöllerle kaplı olması, Kızıldeniz’in korunaklı bir iç deniz olması gibi nedenlerden ötürü Araplar ”coğrafya kaderdir” ilkesince kendilerini savaş alanında geliştirememişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber