Bir Kelime Bin Anlam: Teamül

İsim. Belirli bir süredir yapılan iş ve davranışların tümü, bilinen fakat yazılı olmayan hukuksal öğretilerin tamamı anlamlarına gelir. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Cümle içerisindeki kullanımı;

Fakat bu bir teamül
Kainat kadar eski…
Boş yere üzül
Dünya buna değmez ki…

Sabahattin Ali