Sosyoloji

Ekonomik Krizlerin Sosyolojik Bir Çerçevede Değerlendirilmesi

Ekonomik krizler, tarihsel dönem içerisinde belirli aralıklarla gerçekleşmesi muhtemel toplumsal olaylardandır. Krizlerin çıkış noktasını etkileyen birçok unsur söz konusudur. Bu unsurlar ani gelişen nedenler olabileceği gibi süreç içinde toplumsal siyasal, kültürel ve en önemlisi de küresel nedenlerin birikimiyle ortaya çıkabilmektedir. Krizler ortaya çıktığı nedenler ve sonuçları itibariyle yalnızca iktisadi öğelerle açıklanabilecek bir içeriğe sahip değildir. Toplumların gelişmişlik düzeyleri ve sosyolojik yapısal özellikleri bu krizlerin meydana gelmesinde etkili olmaktadır.

Yine krizlerle başa çıkma yöntemleri de sosyoloji ve ekonomi ile ilişkinin bir başka yönünü ortaya çıkarmaktadır. Krizlerin küresel ekonomi sistemi ile paralel bir eksende şekillendiği bilincine sahip olmak toplumların mücadele yapısını da şekillendirecektir. Bu anlamda küreselleşme, siyasi ve uluslararası ilişkiler, kültürel gelişmişlik seviyesi ekonomik krizlerin şekillenmesini ve baş etme yöntemlerini etkileyecektir. Dünya ekonomisinin izlemiş olduğu iktisat politikalarının tüm çevre ülkelerce takibi ve bu politikaları kendi toplumsal yapılarına uygun bir şekliyle uyarlamaları oldukça önem taşır. Bu anlamda toplumsal yapı, ekonomi, siyaset ve kültür ilişkisinin de önemi ortaya çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.