Galeyana Getirmek ve Galeyana Gelmek Ne Demek?

Galeyana getirmek nedir ve ne anlama geliyor? Galeyana getirmek tabirinin anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime ve söz öbeklerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “galeyana getirmek” tabirinden söz edeceğiz.

Galeyana Getirmek Ne Demek?

Galeyana getirmek, bir kitleyi ya da bir kişiyi söz ya da eylemle harekete geçirmek, duygularını dışa vurmasını sağlamak anlamlarına gelir. Bir kalabalığın ya da bir grup veya kesimin sevmediği, hoşlanmadığı bir söz, davranış, kişi ya da eylemi öne çıkararak hedef kitlenin istenilen yönde hareket etmesi galeyana getirmek olarak tanımlanır.

Galeyan; heyecan, coşma, gaza gelme gibi anlamlara gelir. Genelde siyasi bir olay ya da durum üzerinde birtakım kişi veya gruplar başka bir kişi veya grubu galeyana getirmeye çalışır.

Galeyana gelmek, toplumsal bir sorun olarak kabul edilir. Zira galeyan, beraberinde linçi ve düşünmeden karar vermeyi de getirir. Bu da daha büyük sorunları doğurur.

Galeyana Gelmek ve Galeyana Getirmek Cümle İçi Kullanımı

Suat sakin ve heyecanlı duruyordu. Zevcinin bu galeyan zamanlarında o daima sessiz kalır, söylemek istediklerini böyle söyleyemediğinden ansızın taşan kucaklama arzularıyla boğularak, bütün ateş bağlarını ancak sükût ile hapsederek ezilirdi ve hâlâ böyle yeni bir gelin gibi kızarıp hissiyatını ne bir sözle, ne bir tavırla gösteremediği zamanlar olurdu.


Eylül, Mehmet Rauf Sayfa 19

Halife-Padişah, hiçbir güç ve oyunun engelleyemediği Anadolu Hareketi’ni, “Din elden gidiyor” söylemi ile halkı galeyana getirmekde dahil olmak üzere her çareye başvurarak önlemeye çalışıyordu. Bu nedenledir ki Ankara tarafından Sultan Vahdettin ulusa ihanetle suçlanıyordu.


Kemal Atatürk’ün Ülkesi, August R. Von Kral
Sayfa 9 – 1.Basım Eylül 2010 – Çev.: S.Eriş Ülger
August R. Von Kral

Kemal Atatürk’ün ÜlkesiAugust R. Von KralSayfa 9 – 1.Basım Eylül 2010 – Çev.: S.Eriş Ülger

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir