Savaşlar Tarihi

Hendek Savaşı’nın Önemi ve Sonuçları Nelerdir?

Hendek Savaşı‘nın önemi ve sonuçları nelerdir? Mekkeli müşrikler ve Medineli Müslümanlar arasındaki üçüncü savaş Hendek Savaşı’dır. Mekkelilerin İslamiyetin yayılmasını engellemek ve Müslümanlara son darbeyi vurmak istemesi, Hayber ve Medineli Yahudilerin Mekkelileri kışkırtması sonucu patlak veren savaşta Medineli Müslümanlar, şehrin girişine hendekler kazmış ve güçlü Mekke kuvvetlerini durdurmayı başarmıştır.

Hendek Savaşı’nın Sonuçları

  • Bu savaştan sonra Mekkeliler, savunma durumuna geçmiş; Müslümanlar ise taarruza geçmişlerdir. Bu durum, Müslümanların askeri açıdan güçlendiklerini göstermektedir.
  • Bu savaşın sonucunda Müslümanların Medine‘yi savunacak güce erişmeleri Mekkeliler ve diğer Arap kabileleri arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.
  • Mekkeliler ile işbirliği yapan Kureyza Yahudileri anlaşma aykırı davrandıkları gerekçesiyle Medine’den çıkarılmıştır. Bu sayede Medine, tamamen Müslümanların kontrolü altına girmiştir.

Müslümanlar ile Mekkeliler Arasındaki Diğer İlişkiler

  • Bedir Savaşı (624)
  • Uhud Savaşı (625)
  • Hudeybiye Antlaşması (628)
  • Mekke’nin Fethi (630)
  • Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.