Hint Deniz Seferleri: Nedenleri, Başarısızlığın Nedenleri, Sonuçları ve Sefere Katılan Osmanlı Denizcileri

Hint Deniz Seferleri ya da Hindistan Seferleri. 1538 ile 1553 yılları arasında aralıklarla yapılan seferlere verilen isimdir. Hint Deniz Seferleri, Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlamış ve yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde son bulmuştur. Bu seferlerde Osmanlı Devleti, amaçladıklarını elde edememiş ve devletin tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.

Hint Deniz Seferleri, devletin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bunda en önemli etken ise Osmanlı Devleti’nin yavaş yavaş bozulmaya başlayan ekonomisini bir an önce toparlamak istemesiydi. Zira Hint Deniz Seferleri öncesinde Ümit Burnu keşfedilmiş ve Avrupalı Devletler, tamamen Osmanlı Devleti hakimiyeti altındaki Akdeniz’den ticaret yapmak yerine Afrika kıyılarından dolaşarak Uzakdoğu Asya’ya gidiyorlardı. Osmanlı Devleti’nin seferleri düzenlemesindeki asıl amaç, ticareti yeniden Akdeniz’e çevirmekti.

Kısaca Hint Deniz Seferlerinin nedenleri, başarısızlığının nedenleri, sonuçları ve Hint Deniz Seferlerine katılanlar kimlerdir?

Nedenleri

1-) Portekizlilerin Müslüman tacirlerin ticaret yapmalarını engellemeleri,

2-) Portekizlilerin Basra Körfezi ve Kızıldeniz’de hakimiyet kurma çabaları,

3-) Hindistan’da bulunan Gücerat Hükümdarının Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım talebinde bulunması,

4-) Kanuni Sultan Süleyman’ın Baharat Yolu’na yeniden canlılık kazandırmak ve Baharat Yolu’nun güvenliğini sağlamak istemesi.

Başarısız Olmasının Nedenleri

1-) Hint Deniz Seferleri’ne gereken önemin verilmeyişi,

2-) Osmanlı gemilerinin (kadırga) açık denizlere (okyanuslara) dayanıklı yapılmayışı ve Portekiz donanmasının Osmanlı donanmasına nazaran kat kat güçlü olması,

3-) Hindistan’da bulunan Müslüman Devletlerin Osmanlı Devleti’ne gereken yardımı yapmaması,

4-) Osmanlı denizcilerinin Hint Okyanusunu, daha doğrusu okyanusları iyi tanımaması,

Sonuçları

1-) Yemen, Sudan’ın sahil şeridi ve Habeşistan’ın (Etiyopya) bir kısmı Osmanlı Devleti’ne bağlandı.

2-) Arap Yarımadasının tamamı Osmanlı hakimiyetine girdi.

3-) Kızıldeniz ve Basra Körfezi Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti.

4-) Portekizlilerin Hindistan’daki faaliyetlerinin önüne geçilemedi,

5-) Baharat Yolu ve Hindistan ticareti Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmış oldu,

6-) Akdeniz limanları, önemini kaybetti ve Asya ticareti Ümit Burnu üzerinden gerçekleşmeye başladı.

7-) Sudan’ın sahil şeridi, Habeşistan’ın bir kısmının yanı sıra Yemen, Umman ve Eritre, Osmanlı nüfuzu altına girdi.

Sefere Katılan Denizciler

1-) Hadım Süleyman Paşa (I. Sefer)

2-) Piri Reis (II. Sefer)

3-) Murat Reis (III. Sefer)

4-) Seydi Ali Reis (IV. Sefer)

Miratü’l Memalik eseri bu sefer sırasında Seydi Ali Reis tarafından yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir