İzolasyonizm Nedir?

Uluslararası alanda bir milletin kendini dış politikadan ve ekonomik ilişkilerden muaf tutması, kendi iç siyasetine yoğunlaşması anlamlarına gelen izolasyonizm, dış ilişkilerde zorunlu ya da istekli olarak kabul edilen bir siyasi ve ekonomik modeldir. Terim izoleden, yani dış etmenlerden korunaklı hale getirmekten gelir.

Uluslararası alanda siyasi ve askeri bir tavır olarak karşımıza çıkan izolasyonizm, söz konusu devletin diğer devletlerle münasebetlerinde mikro düzeyde bir katılım öngörür. Yönetim şekli ya da iç siyasi yapısı fark etmeksizin bir devletin kendini tam anlamıyla dışa kapatması anlamlarına gelen izolasyonizm, pek çok ülkenin de uygulamış olduğu bir politikanın adıdır.

İlginizi Çekebilir:  Federal Devlet Anlayışı

Bir diğer ismiyle yalnızcılık olan izolasyonizm, otarşik düzeni de beraberinde getirir. Zira otarşik sistem de bir ülkenin kendi kendine yetmesini öngören siyasi, askeri ve ekonomik bir görüştür. Konuya otarşik sistem ve otarşi ile devam edelim.

Otarşi Nedir? Otarşik Devlet Ne Demek?

Tarihte izolasyonizmi, yalnızlık politikasını uygulamış en önemli ülke ünlü Monroe Doktrini ile Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından siyasette tarafsız kalmayı ve uluslararası ilişkilerde kendisiyle ya da kendisini alakadar eden sorunlara minimal düzeyde katılım göstermeyi öngören Monroe Doktrini, ABD başkanı James Monroe tarafından kongreye sunulmuş ve onaylanmıştı.

İlginizi Çekebilir:  İmparatorluk Sistemi Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nin beşinci başkanı olan James Monroe’den önce Amerika’nın dış siyasette daha pasif bir rol oynaması gerektiğini savunan biri daha vardı: Washington. George Washington, 1796 yılında yaptığı bir konuşmasında “Avrupa ile mümkün olduğunca az ilişki kurun ve yabancı ülkelerle sürekli ittifaklardan uzak durun” ifadelerine yer vermişti.

İzolasyonizm, iç işlerine öncelik vermeyi öngören bir siyasi yapıdır. Zira Amerika Birleşik Devletleri, izolasyonizm çerçevesinde şekillenen Monroe Doktrini’nde Avrupa’nın siyasi amaçlarına karışmamayı temin etmiştir.

İlginizi Çekebilir:  Mülkiyet Kavramı

İzolasyonizmin tarihteki en önemli karşılığı ve uygulaması olan Monroe Doktrini, uzun yıllar ABD dış politikasının temel yapı taşını oluşturmuştu. ABD’nin bu politikadan ayrılması, Wilson İlkeleri ve Pearl Harbour Limanı Baskını sonrasıdır. Zira Wilson İlkeleri ile Amerika, Avrupa’nın iç işlerine katılmış, Pearl Harbour Baskını ile İkinci Dünya Savaşı’na dahil olmuş ve Avrupa’da ceryan eden savaşın seyrini değiştirmiştir.

İzolasyonizm kavramına daha yakından bakmak için Monroe Doktrini’nin esaslarına yakından bakmak gerekir.

Monroe Doktrini Nedir? Esasları Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi