Sosyoloji

Jean Baudrillard Simülakr Kavramı Nedir?

Simülakrum sözlük tanımı olarak kökü Latince simulare ve simil kelimesinden türetilmiştir. Çoğul bir anlama sahip olan simulakrum Latince’den İngilizce ve Fransızca’ya çevrilmiştir. Simülakrum, orijinali olmayan bir şeyin kopyasına verilen bir isimdir. Bu anlamda Simülakr kendisi de kopya anlamına gelen herhangi bir şeyin kopyası anlamına gelmektedir (Cevizci, 2010: 1401). Baudrillard ise simülakr kavramına gerçekliğin yeniden üretimi noktasında bu üretimin kısır döngüsüne bağlı kalan ve bir gerçeklik olarak algılanmak istenen görünüm (Baudrillard, 2014: 7) adını vermektedir. Baudrillard’a göre şu an içinde yaşadığımız dönem gerçekliğe sahip olmayıp sahipmiş gibi davranan simülakrlar zamanıdır bu yüzden gerçeklik bir daha kendisine ulaşamayacağımız biçimde ortadan kaybolmuştur. Baudrillard bu durumu Lascaux mağarası adını verdiği bir örnek üzerinden açıklayarak daha anlamlı hale getirmeye çalışmıştır. Bu mağara, Güney Fransa’nın doğusunda yer alan, içinde ise yontma taş devrine ait tasvirlerin yer aldığı bir mağaradır. Mağara, ziyaretçilerin gezi sırasında ürettiği karbondioksitin mağarada yer alan tasvirlere verdiği zararlar nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Mağaranın beş metre ilerisine ise aynen benzeri olan yapay bir mağara inşa edilmiş ve ziyaretçilere açılmıştır. Ziyaretçiler gezi sırasında önce küçük bir delikten asıl olan mağarayı görüp, ardından kopya olan mağarayı gezmektedir. Baudrillard burada inşa edilen kopyanın her iki mağarayı da yapaylaştırdığını ileri sürmektedir. Ona göre kopya olan mağaranın inşa edilmesi ile yalnızca ontolojik ya da fiziksel bir gerçeklik değil bununla beraber zihinsel bilme biçimi de değişmiştir. Kopyalar artık gerçekliğin yerini almış, gerçekliğin anlaşılması ise zorlaşmıştır. Bu gerçeklikten ayrılan kopya artık gerçekliğin yerini almış ve anlamlandırma zorlaşmıştır (Baudrillard, 2014: 23).

Kaynakça

  • Cevizci, A. (2010). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
  • Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve Simülasyon. (O. Adanır, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.