Jean Piaget Kimdir? Hayatı Çalışmaları ve Eserleri

9 Ağustos 1896 tarihinde İsviçre’nin Neuchâtel kentinde dünyaya gelen Piaget, 1918 yılında buradaki Neuchâtel Üniversitesi’nde Bilim Doktorası’nı tamamladı.

1921 yılında çocuk psikolojisi konusunda birtakım çalışmalar yürüttü. 1929 yılında ise Cenevre Üniversitesi’ne profesör olarak atandı. 1940 senesinde ise burada Psikoloji Laboratuvarı’na yönetici oldu. 

Yine aynı yıl (1940) İsviçre Psikoloji Cemiyeti’nin başkanı olan Jean Piaget, 1955 senesinde Cenevre’de bulunan Uluslararası Epistemoloji Merkezi’ni kurdu ve burada yöneticilik yaptı. 1972 senesinde Erasmus Ödülü’ne layık görülen Piaget, 6 Eylül 1980 tarihinde 84 yaşında Cenevre’de öldü.

Çalışmaları 

Ortaya koyduğu bilişsel gelişim kuramı ile her bireyin ne olursa olsun aynı süreçlerden geçtiğini belirtmiş ve bu detaylı araştırmaları kendisini dünya çapında bir bilim insanı yapmıştır. 

Gelişim psikolojisinde çok ayrı bir yeri olan Jean Piaget, hem eserleri hem sözleri hem de araştırmaları ile 

Piaget, özellikle çocuk gelişimi üzerine yaptığı çalışmaları ile bilim dünyasında çığır açan gelişmelere imza attı. Piaget, çocuk gelişimini bir süreklilik olarak değil mecburi birkaç evreden geçerek devam ettiğini, uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimleri neticesinde kanıtlamıştır. Bugün Piaget’nin ortaya koyduğu bu evreler, hala geçerliliğini korumaktadır. 

Çocuk zekasının sanıldığı gibi edilgen değil aynı zamanda etken olduğunu, çocukların sadece dış dünyadaki izlenimlerden oluşturmayıp kendi zekasıyla da dış dünyayı anlamlandırmaya çalıştığını açıklayan bilişsel gelişim evreleri, Piaget’e göre 4’e ayrılıyor: 

• Duyusal motor dönem (0-2 yaş)

• İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş)

• Somut işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar) 

• Soyut (Formel) işlemler dönemi (11/12 ve sonrası) 

Jean Piaget, çocuk düşüncesini ile yetişki­nin düşüncesinin hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmiştir. Çocukların mantığı kendine has olduğu gibi, Piaget’e göre, düşüncesi de benmerkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi yaşam tarzına göre eğlenir; zihnin kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk sadece başkalarının düşüncesiyle bağlantı kurduğu zaman mantıklı olmaya başlar.

Ayrıca gelişim psikolojisi konusu üzerindeki bilgilerimizi de Piaget’e borçluyuz. Piaget Teorisi olarak da bilinen bu teoride, herkesin değişmeyen birtakım düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur. Aynı zamanda Piaget, bilimsel gelişimi açıklamaya yönelik çok farklı ve geniş bir bakış açısı ortaya koymuştur.

Yapıtları 

• Le Langag la Pensée chez l’En­fant – Çocukta Dil ve Düşünce

• La Représentation du Monde chez l’Enfant – Çocukta Dünya Tasarımı

• Introduction à l’Épistemologie génétique – Genetik Episte­molojiye Giriş

• La Naissance de l’Intelli­gence – Zekânın Doğuşu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.