Macar Mülteci Sorunu

Mülteci sorunu, devletler açısından kritik ve sancılı bir süreç içeren politik bir meseledir. Mültecilerin çoğunlukla bir savaştan ve yahut despot devlet politikasından ve de bir iç savaştan kaçarak bölgedeki en yakın devlete sığınmış olmaları sığındıkları devlet açısından önemli bir sorun teşkil eder.

 
Osmanlı Devleti’nde yaşanan en önemli mülteci krizi 1848 İhtilallerinde Macarların bağlı bulundukları Avusturya İmparatorluğunun baskılarından dolayı Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla patlak verir. Macarlar Avusturya’nın Ruslarla işbirliği yapmalarına karşılık Lehlerle işbirliğine girişmiş fakat işbirlikleri Avusturya ve Ruslara karşı tutunmalarına engel olamamış, direnç gösterememiştir. Daha sonra Macarlar Osmanlı Devleti’ne sığınmış Avusturya sığınan mültecilerin iadesini istemesine rağmen Osmanlı mültecileri iade etmemiştir.

 
Avusturya ve Rusya’nın baskılarından dolayı Osmanlı en sonunda uluslarası bir rapor hazırlamış ve bunu önemli Avrupa merkezlerinde, elçiliklerinde yayımlamıştır. Sorun Avrupa halkının tepkisini çekmiş ve çeşitli Avrupa şehirlerinde mültecilerin iadesi karşıtı gösteriler ve protestolar meydana gelmiştir.

 
Artan kamuoyu baskısı başta İngiltere ve Fransa’yı Osmanlı lehine tavır takınmayı zorlamıştır. Avusturya ve Rusya Osmanlı’nın bulduğu destekler neticesinde Osmanlı’ya karşı olan tavırlarını değiştirmek zorunda kaldı. Böylelikle Macar Mülteci Sorunu Osmanlı lehine çözümlenmiş oldu.

 
Bu sorunun Osmanlı lehine çözümlenmesi daha sonra Kırım Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı müttefiki olarak savaşa katılmasına neden olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.