Makyavelist Düşünce

Niccolo Machiavelli, İtalyan düşünür ve yazar Machiavelli’nin devlet politikaları, daha sonra “makyavelizm” adı verilen bir düşünce sistemini oluşturmuş ve siyasette birçok alanda kullanılan bir politika haline gelmiştir. Makyavelist düşüncenin altında yatan düşünceyi, Makyavelin kendi sözlerine bakarak anlayabiliriz. Makyavel şöyle der:

İnsanların genelde nankör, geveze, ikiyüzlü, tehlike anında korkak ve kazanım anında açgözlü oldukları söylenebilir; onlara bir faydanız dokunduğu sürece tamamıyla sizin elinizdedirler; daha önce de söylediğim gibi gereksiniminiz yoksa, canlarını, mallarını, hayatlarını ve çocuklarını size sunarlar; ancak siz onlara ihtiyaç duymaya başladığınızda, çıkar çatışması başlar.

Makyavel, aynı zamanda muhafazakarlığın altında yatan ideolojik temeli şöyle açıklar:

“Yeni bir düzeni başlatmak ve sürdürmekten daha zor olan, başarı şansı daha düşük ve idare etmesi daha tehlikeli olan bir şey yoktur.”

Makyavelist düşünce, bir ideoloji ya da uygulama için girilebilecek her yolu kendine mübah görür. Savaşta hile mübahtır anlayışına sahip makyavelist düşünce, ulaşılmak istenen hedef için her yolu deneme taraftarıdır.

Aynı zamanda makyavelist düşüncenin kendi içerisinde muhafazakar bir yapıda olduğunu da söyleyebiliriz. Zira Niccolo Machiavelli’ye göre gelecek tehlikelerle doludur ve gelecekten korkan insanlar, geçmişin korunaklı limanlarına sığınır. Bir devlet içinse en ideal yönetme ortamı, halkın kendisini yeni bir sisteme karşı tedirgin hissetmesi halidir.

Makyavelist düşünce sistemi üzerine söylenebilecek en önemli şeylerden biri de güçtür. “Güçlü olan istediğini yapar; zayıf olansa çekmesi gereken acıyı çeker” realist düşüncenin de makyavelist düşünce sisteminde yer edindiğini söyleyebiliriz.

İtalyan düşünür, daha sonra İngiliz filozof Thomas Hobbes’u etkilemiş ve iki isim aynı düşünce sistemi içerisinde değerlendirilmiştir. Zira Hobbes da Makyavel de aynı şeylerden bahseder. Devlet, otorite ve iktidarın her zaman meşru olması, iki düşünürde de ortak yönlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.