Sosyoloji

Mekanik Dayanışma Nedir?

Mekanik dayanışma Emile Durkheim’ın sanayi öncesi ve sonrası toplumları açıklamada kullanmış olduğu kuramsal-kavrmasal bir yaklaşımdır. Onun yaklaşımına göre mekanik dayanışma, geleneksel ve basit toplumsal yapılardan oluşan benzerliklerin fazla olduğu ve akraba-aile ilişkilerinin güçlü olduğu bir toplumdur. Bu toplum yapısında bireysel farklılıklar yok denecek kadar azdır. Toplumda aynı değerler ve duygular hakim olmaktadır ve bu durumda kolektif bilinç etkindir. Basit bir iş bölümü vardır. Toplumdaki bireylerin hemen hemen hepsi aynı işi yapar. Hukuk kuralları kolektif bilinç ekseninde geliştirilir. Ortak bilinç kavramı bu toplumu açıklamada önemli bir kavram olmaktadır.

Cezalar genellikle dine dayalı hükümler çerçevesinde oluşturulur. Bu dayanışma türü karşılıklı birbirine bağımlılıktan değil, benzerlikten kaynaklanan bir dayanışma türüdür. Bu noktada Durkheim, mekanik dayanışmanın daha çok gelişmemiş geleneksel toplumlarda var olduğundan bahseder. Dolayısıyla Durkheim’e göre mekanik toplumlarda dayanışmayı sağlayan kolektif bilinçtir ve güç, aile ve kilisede toplanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.