Sosyoloji

Ralf Dahrendorf’un Görüşleri Nelerdir?

Dahrendorf’a göre içinde bulunduğumuz toplum bir çatışma alanıdır. Bu toplum içerisinde güçlü olan kesim, güçsüzler üzerinde kendi çıkarlarına yönelik bir hegemonya oluşturacaktır. Ancak bu güç dengesi er ya da geç bozulacak ve toplumda değişim kaçınılmaz olacaktır. Dahrendorf’a göre toplumsal yapıyı belirleyen en önemli etken gücün dağılımıdır. Ancak Dahrendorf güç için mücadeleyi toplumsal hayatın merkezine almaz. Yine Dahrendorf’a göre toplumsal normlar toplumdaki düzensizliği tanımlamaz. Normlar güç tarafından oluşturulmuştur ve onun tarafından korunmaktadır.

Bununla birlikte Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society’de, eşitsizlik ve çıkarların ne zaman çatışma ortamı yaratacağı üzerinde durmuştur. Onun kuramı yetkinin ikili özelliğine dayanmaktadır. Yetkinin varlığı veya yokluğu. Yetki durumu önemlidir. Bu noktada çatışmalar başka toplulukların içerisinde doğacaktır (Wallace ve Wolf, 2015: 180).

Kaynakça

  • Wallace, R. A., & Wolf, A. (2004). Çağdaş sosyoloji kuramları. Çev. L. Elburuz ve MR Ayas. İzmir: Punto Yayınları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.