Muhabere Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni

Muhabere nedir ve ne anlama geliyor? Muhabere kelimesinin anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime, söz öbeği, tabir, deyim ve atasözlerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca muhabere kelimesinden, ne anlama geldiğinden, cümle içi kullanımından ve kullanım alanlarından söz edeceğiz.

Muhabere Nedir? Ne Demek?

Muhabere, isim.

Haberleşme, yazışma anlamlarına gelen eskimiş bir sözcüktür. Gündelik hayatta kullanılan kelimeler arasında yer almayan “muhabere” kelimesi, daha çok özel bir alan için kullanılır.

Muhabere Kelimesinin Kökeni

Muhabere kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Kelimenin kökeni ise “haber” fiilidir. Yine aynı şekilde;

1. İstihbarat
2. Muhabir

Gibi kelimeler de aynı kökten türeyen diğer kelimelerdir. Arapçadaki “m” harfi ile “isim” halini almıştır.

Muhabere Kelimesinin Kullanım Alanları

Özellikle askeri alanda kullanılan terimler arasında yer alan “muhabere” kelimesi, “muhabere etmek” ve “muhabere sınıfı” gibi kavram ve ifadelerle kullanımı yaygındır.

Muhabere etmek: Haberleşmeyi sağlamak.
Muhabere sınıfı: Askeriyede haberleşme sistemini düzenleyen yardımcı bir sınıf.

Muhabere Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı

Herodotos, Sakalar olarak adlandırılan İskitleri başlarına yüksek, yukarıya doğru sivrilerek yükselen başlıklar giyen, pantolonları bulunan ve ülkenin şartlarına göre, muharebe silahı olarak yay, hançer ve balta taşıyan insanlar olarak tasvir etmektedir.

İlhami Durmuş
İskitler, İlhami Durmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir