Nasyonal Sosyalizm Nedir?

Bu makalemizde nasyonal sosyalizm konusuna biraz yakından bakacağız. Fazla irdelemeye kalkarsak bu yazı sayfalarca süreceği için bu makale özet niteliğinde olacak ve nasyonal sosyalizmin ne olduğu hakkında genel bilgi verecektir.

Almanca: Nationalsozialismus. Milliyetçilik ile sosyalizmi birleştirir, ırkı en temelde tutar. Başlangıcı İtalya’da Benito Mussolini önderliğinde kurulan faşizm akımına dayanır. Meydana gelişi ise, Almanya’da gerçekleşen ve temel ilkeleri Adolf Hitler tarafından ortaya konan nasyonal sosyalizm kavramı ile olmuştur. Hatta Alman İşçi Partisi’nin iktidarda olduğu süre boyunca Almanya’nın resmi ideolojisi olarak uygulanmıştır.

Nasyonal Sosyalizm doktrininin ilanı 1898’in Mayıs ayında, ilk kez Fransız teorisyen Maurice Barres tarafından yapıldı. Sosyalist bir milliyetçilik fikrinin temel doktrinini belirleyen Barres, dönemin Rusya merkesinden tüm dünyaya yayılan sosyalizmi bir zehir olarak tanımlamıştır. Sosyalizmin “liberal bir zehir” olduğunu ‘, ancak milli bir sosyalizmin, kolektif milliyetçiliği gerçekleştirmenin aracı olduğunu açıklamıştır. Barres’in bu düşünceleri Hitler’e ilham ve nasyonal sosyalist ideolojinin oluşmasına katkı sağladı. Sosyalizmden farklı olarak nasyonal sosyalizmin doğrudan “kolektif çalışan bir milliyetçilik sistemi” olduğunu empoze eden Adolf Hitler önderliğindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, Barres’in ortaya attığı düşünceleri kendilerine uyarlayarak birçok toplantıda duyurmaya başladı. Alman işçi sınıfının kendi milletinden olan işverenler yerine “Yahudi” kaynaklı yabancı sermayeye karşı savaş vermesi gerektiğini söylemiştir.

Nasyonal Sosyalizmin (Nazizmin) temel görüşleri:
  1. Beyaz ırkın üstünlüğüne inanır.
  2. Bir insanın Türk, Alman, Fransız, Rus vs. kabul edilmesi için önce Beyaz İrktan gelmesi gerekriğine inanır.
  3. Nasyonal Sosyalizm, sınıf ayrımı gözetmeden toplumun tamamının refahını hedefleyen bir ideolojidir. Bu sebeple,
  4. Nasyonal Sosyalistler, komunizme olduğu kadar kapitalizme ve aşırı liberalizme de karşıdır.

Nasyonal Sosyalizm (Nazizm) Türklerdeki “milliyetçilik” anlayışıyla tamamen farklıdır.

Teknolojik Deli

Montaigne'e çıraklık yapıyordum, kovuldum. Biraz okuduktan sonra neden kovulduğumu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.