Nihavend Savaşı Nedir? Önemi ve Sonuçları Nelerdir?

Nihavend Savaşı nedir, sonuçları nelerdir? Daha önceki yazılarımızda tarihle ilgili olarak çeşitli konu başlıklarından söz etmiştik. Bu yazımızda ise ayrıca Nihavend Savaşı’ndan ve sonuçlarından söz edeceğiz.

Nihavend Savaşı Nedir?

Önceki savaşlarla bölgede sürekli göç kaybeden Sasaniler, son olarak bölgelerindeki Müslümanlardan da kurtulmak istemişlerdir. Bu amaç doğrultusunda Numan bin Mukarrin önderliğindeki yaklaşık 30 bin kişiden oluşan İslam ordusu, Firuzan komutasındaki 150 bin kişilik karşı karşıya gelmişlerdir. Kendisinden yaklaşık 5 kat büyüklükteki ordu karşısında Numan bin Mükarrin sahte bir geri çekilişle mevzileri boşaltmış, bunun üzerine Sasani ordusu istihkamlarını terk edip karşı atağa geçmişlerdir. Sasani ordusunu dar bir boğazdan geçirmeye muktedir olan İslam orduları, ani bir hücumla Sasani ordusunu ağır bir bozguna uğratmışlardır. Bu savaş İslam tarihinde ”Feth-ül Fütuh” yani ”Fetihler Fetihi” olarak geçmektedir.

Nihavend Savaşı
kaynak: timetoats

Sonuçları

  • Sasaniler yıkılma sürecine girmiş, 6 yıl içinde devlet tamamen ortadan kalkmıştır.
  • Müslümanlar İran havzasını kontrol altına almışlardır.
  • İran’ın ele geçirilmesiyle Müslümanlar ve Orta Asya Türkleri komşu durumuna gelmişlerdir.

Hz. Muhammed döneminde başlatılan Bizans mücadeleleri, bu dönemde de devam etmiş ve Ecnadeyn Savaşı ile Kudüs fethedilmiştir. Detaylı bilgiler ve fazlası için tarih kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting