Nihilist Nedir? Kime Denir?

Hiççilik, Nihilizm ya da Yokçuluk gibi felsefi akımları benimseyen kişi veya kişiler için kullanılan bir tabir olan Nihilist; aynı zamanda hiççi veya yokçu olarak da bilinir.

Nihilistler Tanrı’nın varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkânını, ahlâkı ve tarihin mutlu sonunu reddederler.

Latincede “hiç” manasına gelen “nihil” kelimesinden türeyen Nihilist kelimesi, pek çok alanda kullanılsa da esasen her şeyin anlamdan ve bir değerden uzak/yoksun olduğunu savunan bir felsefi akım olan Nihilizmi benimseyen kişilere denilmektedir.

Nihilizm akımını benimseyen ve Nihilist olarak adlandırılan kişiler;

 • Tanrı’nın varlığını,
 • İradenin özgürlüğünü,
 • Bilginin imkanını ve
 • Ahlakı reddeden bir düşünce yapısına sahiptirler.
İlginizi Çekebilir:  İslamda Nişanlılık Dönemi

Nihilist Düşünür ve Yazarlar

 1. Friedrich Nietzsche
 2. Neyzen Tevfik
 3. Ludwig Andreas Feuerbach
 4. Henry Thomas Buckle
 5. Max Stirner
 6. Albert Camus
 7. Arthur Schopenhauer
 8. Jean-Paul Sartre
 9. Herbert Spencer

Nihilizm; bilgi felsefesi (epistemoloji) ahlak ve siyaset alanında kabul görmüş bir düşünce sistemidir. Aynı zamanda nihilizm her şeyin yanı sıra her gerçeği ve değerleri de reddetme (kabul etmeme) şeklinde ortaya çıkmıştır.

Nihilistler, her türden bilgiye ulaşma imkanını reddederler. Nihilistlere göre hiçbir doğru ve genel geçer bir bilgi yoktur. Öte yandan Nihilistler varlığı da reddeder ve varlığa şüphe ile bakar, yok sayar.

İlginizi Çekebilir:  Duanın Kabulü

Nihilistler, estetizme de karşı çıkarlar. Pragmatik düşünceyi ve rasyonalist yaklaşımı savunurlar. Toplumsal bilimler ve klasik felsefe sistemleri de Nihilistlerce reddedilir. Devlet, din ve aile kurumlarını reddeden Nihilistler, materyalist bir tutum içinde yerleşik düzene de karşı çıkmaktadır. Rasyonel düşünceyi ele alan Nihilistler, bilimin toplumsal sorunlara çözüm olamayacağını savunurlar.

Nihilist düşünce, yukarıda sözü edilen kişilerin etkisinde kalmış ve insanın beden ve ruhtan oluştuğunu, dualist bir yapıya sahip olduğunu ifade ettiği için dinler tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

Nihilizm ifadesi, ilk kez Rus edebiyatı’nda Nedejin’in bir makalesinde kullanıldı.

İlginizi Çekebilir:  Hz. Yahya'nın Şehit Edilmesi

Anarşist bir yapıya sahip olan Nihilizmi ve Nihilizmin değerlerini savunan ve onlara sımsıkı sarılan kişiler “Nihilist” olarak kabul edilmiştir. Nihilizm, Türk edebiyatında en çok Neyzen Tevfik ile özdeşleşmiş olsa da Nihilizmin en tanınmış siması Nietzsche’dir.

Nihilizmi, ilk kez bir disiplin olarak ele alan kişi de yine Nietzsche’dir. Her ne kadar Heideger ve Gorgias tarafından da ele alınmış olsa da Nietzsche, bu felsefi görüşün en önemli isimlerinden biridir.

Gorgias, Nihilizmin daha çok Agnostik yanına vurgu yapmıştır. Kendisini bir Nihilistten çok Agnostik olarak yorumlamak daha doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara