Osmanlı Devleti’nde Gerileme Dönemi Özellikleri ve Siyasi Olayları Nedir? Gerileme Dönemindeki Padişahlar Kimlerdir?

Osmanlı Devleti için Gerileme Dönemi, toprak kayıpları, siyasi başarısızlıklar ve yanlış politik hamleler ile isyanların, kötü yönetimlerin ve çeşitli ekonomik ve askeri krizlerin olduğu, sıkıntılı bir asırdır. Peki Osmanlı Gerileme Döneminin özellikleri nelerdir? Gerileme döneminin padişahları kimdir? Gerileme Dönemindeki isyanlar hangileridir? Gerileme Dönemindeki önemli siyasi olaylar ve savaşlar nelerdir? Tüm yönleriyle kısaca Osmanlı Devleti’nde Gerileme Dönemi

Gerileme Dönemi Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde Gerileme Dönemi, ilk kez toprak kaybettiğimiz anlaşma olan Karlofça Antlaşması (1699) ile artık Batı’da tutunmanın mümkün olmadığını anladığımız Yaş Antlaşması (1792) arasındaki yaklaşık 100 yıllık dönemdir. Bu dönemin özelliklerine gelirsek;

1-) İlk kez ciddi anlamda toprak kayıpları bu dönemde yaşanmıştır.

2-) Bu dönemin başlarına kadar hatta Prut Savaşı’nın sonucuna kadar Osmanlı Devleti fetih politikasını sürdürmüş fakat 1718 yılında yapılan Pasarofça Antlaşması ile bu politikadan vazgeçip elindeki toprakları koruma politikasına yönelmiştir.

3-) Duraklama Dönemi ıslahatlarından farklı olarak bu dönemde yapılan ıslahatlar Batı tarzı baz alınarak yapılmış, daha derinlemesine ve köklü değişiklikleri içermektedir.

4-) Osmanlı Devleti, bu dönemde kendisinin karşı konulmaz bir güç olduğu anlayışından vazgeçmiş ve Batı’nın üstünlüğünü kabul etmiştir.

5-) Osmanlı Devleti, bu dönemde Batı’nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Batı’dan gerek askeri gerekse ekonomik anlamda iyileştirme ve reformlar konusunda yardım almıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti, alınan toprak kayıplarını engellemek adına askeri alanda ıslahatlar yapma gereği duymuştur.

Gerileme Dönemi Padişahları

III. Ahmet (1703-1730)
I. Mahmut (1730-1754)
III. Osman (1754-1757)
III. Mustafa (1757-1774)
I. Abdülhamit (1774-1789)
III. Selim (1789-1807)

Gerileme Dönemi İsyanları

Edirne Olayı (1703)
Patrona Halil İsyanı (1730)
Kabakçı Mustafa İsyanı (1807)

Dönemin Önemli Savaşları

1710-1711 Prut Savaşı
1715-1718 Osmanlı-Venedik Savaşı
1716-1718 Osmanlı-Avusturya Savaşı (Petervaradin Savaşı)
1722-1746 Osmanlı-İran Savaşı
1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı
1792 Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya Savaşları

Dönemin Önemli Anlaşmaları

Prut Antlaşması (1711)
Pasarofça Antlaşması (1718)
İstanbul Antlaşması (1724) -İran’la
Belgrad Antlaşması (1739)
Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)
Aynalıkavak Tenkihnamesi (1779)
Yaş Antlaşması (1792)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: