Dünya Tarihi

Otuz Yıl Savaşları

30 Yıl Savaşları 1618- 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. İlk olarak Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nu oluşturan Protestan ve Katolik şehir devletleri arasında başlayan Avrupa’nın büyük güçlerinin çoğunun dahil olduğu daha geniş bir çatışmaya dönüşerek, Avrupa tarihinin en uzun ve yıkıcı savaşlarından birisi haline gelmiştir. İlk kıvılcım ise 1618 yılında, İmparator’un gücünün artmasını istemeyenlerin ve Protestanların Bohemya’da başlattığı ayaklanma oldu. Uzun yıllar süren savaşlar neticesinde imzalan Westfalya Anlaşması ile sona ermiştir. Savaşın Avrupa devletleri için sonuçlarını pek çok açıdan ele alabiliriz.

  • Kiralı askerlerin büyük rol oynadığı bir olay olan savaşla beraber gelen kıtlık ve salgın hastalıklarda yüzbinlerce insan ölümüne sebep oldu
  • Savaşta en çok zararı Almanya gördü, 16. yüzyılda Avrupa’nın gelişmiş bir bölgesi olan Almanya’da 17. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürecek olan bir gerileme başladı.
  •  Fransa ise Kıta Avrupa’sında en güçlü devlet olarak ortaya çıkmıştır.
  • Roma Cermen İmparatorluğu ve İspanya gerileme sürecine girmiştir.

Bütün bunlar savaşın ekonomik açıdan sonuçlarını anlatırken bir bakıma bu savaş Avrupa’nın dinsel boyuttan kurtulduğunu ve kendi çıkarlarını dinin üstünde tuttuğu sonucunu ortaya koymuştur. Habsburglara karşı Protestanları destekleyen Katolik Fransa örneğinde olduğu gibi artık devletlerin çıkarları, dinsel bağlılıklarının önüne geçmiştir. Bu açıdan Vestfalya ile modern diplomasi ve uluslararası ilişkiler esaslarının temelleri atılmıştır. Avrupa bundan sonra, kendi yasalarına göre davranan, kendi ekonomik ve siyasal çıkarlarını izleyen, istediği tarafta yer alan, ittifaklar kuran ve bozan modern bağımsız devletlerden olmaya başlamış ve günümüz devletlerarası sistem Vestfalya ile kurulmuştur. Ve yine Westfalya Anlaşmasıyla Kalvenizm, Roma Cermen İmparatorluğu’nda kabul edilen mezheplerden biri olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.