Türk Nedir? Türklüğün Tanımı

Türk nedir? Kime denir? Türk’ün tanımı nedir? Mustafa Kemal Atatürk’e göre Türk’ün ve Türklüğün tanımı aşağıdadır. Kendi el yazısıyla yazmış olduğu Türk ve Türklük tanımı, yazdığı günden bugüne 100 yıl geçse de unutulmaması gereken bir telkindir. Türk nedir? 

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bu tanımdan yola çıkıldığında Türk, kimliği tıbbi yardım ile bulunabilecek bir ırk değildir. Türk, yine bu tanıma göre doğuştan üstün özelliklere sahip olan bir ırk da değildir. 

Bu tanımdan çıkarılabilecek yegane şey Türk’ün yapısıdır. Türk, özellikle azmiyle, yıkılmaz iradesiyle bir çeliktir. 

Türlü felaketler, türlü badireler ve türlü tehlikeler atlatmış olsa da Türk yine Türklüğünden bir şey kaybetmemiştir. Zira Türk’ün kanında kaybetmek veya yılmak, pes etmek gibi bir kavram da yoktur. Bunu Mustafa Kemal Atatürk de yukarıdaki tanımıyla belirtmiştir. 

Türklük, tanım olarak gerek şairane üslubu gerekse doğruluğu ile bu metinde çok güzel anlatılıyor. Türklük konusunda başta Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul ve Yusuf Akçura gibi isimler sayısız tanım ve açıklama, bilimsel kanıt sunsa da bu tanım içlerinden en sade ve en kapsayıcı olandır. 

Bu bakımdan Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu bu anlayış, ilerleyen yıllarda “Atatürk milliyetçiliği” fikrini ortaya çıkarmıştır. Zira bu milliyetçilik, çok daha kapsayıcı fakat tüm unsurları bir üst çatıda toplayan bir modeldir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.