Prekambriyen (Paleozoyik Öncesi) Nedir?

Prekambriyen yani bir diğer ifadeyle Paleozoyik Devir öncesi dönem. Bir jeolojik zaman dilimi. Bu yazımızda söz konusu dönemin özelliklerini ve diğer dönemlerden farklılıklarını öğreneceksiniz.

Zaman yönünden çok kısıtlı ve dar bir alan olan Kuvaterner hariç, diğer jeolojik zaman dilimlerine göre süre açısından 3-4 misli daha uzun bir süre olan bu jeolojik zaman dilimi hakkında bilgilerimiz kesin değildir.

Bu zaman dilimine ait araziler şiddetli metamorfizmaya uğrayarak canlı kalıntıları tamamen erimiş ve tanınmayacak hale gelmiştir. Bu nedenden dolayı söz konusu zamana ait araziler, kristalen şistler biçiminde bulunmaktadır. Fakat, Paleozoyik öncesindeki zaman diliminde arazilerde organik kökenli kireç taşları, kömürlü çökellerin varlığı gibi konular bu devirde alglerin yaşamış olduklarına dair ciddi birer kanıttırlar. Başka bir ifadeyle ilk canlıların denizlerde yaşam sürdüğü, karalarda ise bakteri türündeki canlıların hüküm sürdüğü ve bunların günümüze kıyaslandığında çok daha basit olduğu söylenebilir.

Aşağı yukarı her kıtada Paleozoyik öncesi oluşan ve yeryüzeyinin çekirdek sahalarını oluşturan ve kalkan ismindeki sert kütleler bulunur. Söz konusu bu kütleler, Kanada, Baltık, Amazon, Etiyopya ve Güyan kalkanlarıdır. Bu kalkan sahaları Paleozoyik öncesi orojenik hareketlere uğrayarak metamorfizma geçirmiştir.

Antekambriyen’de farklı dağ oluşumu (orojenez) dönemlerinin olduğu, metamorfizma ve volkanizma olaylarının meydana geldiği anlaşılmıştır. Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika kıtalarında bulunan ilk tortul kökenli çekirdek araziler meydana gelmiştir. Dünyamıza bundan sonra eklenen kara parçaları, bu çekirdek veya kalkanların kenarlarında oluşmuştur. Bu arazilerin diğer bir özelliği de maden yatakları yönünden zengin olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.