Salabet Nedir? Ne Demek? Cümle İçi Kullanımı ve Kökeni

Salabet kelimesi nedir, ne anlama geliyor ve ne demek? Salabet kelimesinin sözlük anlamı nedir? Daha önceki yazılarımızda gündelik hayatta sıkça kullanılan veya kullanımı eskiyen çeşitli kelime, söz öbeği, tabir, deyim ve atasözlerinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “salabet” kelimesinden söz edeceğiz. 

Salabet Nedir? Ne Demek? 

Salabet, isim. 

Dayanma ve direnme gücü; sağlamlık veya katılık anlamlarına gelir. Ayrıca zorluklara karşı gelme gücü, karşı koyma, boyun eğmeme gibi anlamlarda da kullanılır. 

Salabet Kelimesinin Kökeni 

Salabet kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Kelimenin orijinali Arapçadadır ve kelime bu haliyle çoğul haldedir. Sonundaki -et; kelimeye çoğul anlamı katar.

Salabet Kelimesinin Cümle İçi Kullanımı 

Şehinşâh-ı âlem pâdişâh-ı ümem Gâzî Abdülhamîd Han-ı Adlî Efendimiz Hazretleri salâbet-i diniyye sâhibi savm ü salâtına mukîm tarîkat ricalinden olup evrâd-ı mahsûsasına müdâvim ahlâk-ı pesendîde ile muttasıf bir zât-ı âli-kadr olduklarından cülûs-i hümâyûnları cümle tarafından teberrük ve teyemmün olunmuştur.”

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Aile Hayatı, Ömer Faruk Yılmaz, s.28

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

yabancı dizi izle