Gerçek Kimlik ve Sosyal Kimlik

Gerçek kimlik ve sosyal kimlik, sosyolojik tabanda 21. Yüzyıldan sonra tartışılmaya başlanan en alevli konulardan biri haline gelmiştir. Artan sosyal medya kullanımı, kitleleri belirgin karakterlerinden soyutlamakla birlikte, kişiliğin net tanımına da gölge düşürecek seviyede büyük bir bozulmayı beraberinde getiriyor. Kitlelerin sosyalleşmesi bakımından oldukça yararlı olan sosyal medyanın belirli noktalar haricinde kullanımı, kişileri sosyallikten çok “asosyal” kavramının içine dahil etmektedir.

Klavyenin cesur tuşlarından çeşitli platformlara dökülen duygu, düşünce, varsayım ve çıkarımlar gerçek hayatta söylenen ve uygulanan ile oldukça zıt bir korelasyon içermektedir. Korelasyonun bu denli zıt oluşu kişilerin hangi görüşte ve nasıl bir duygu kalıplarının içinde olduğu konusunda üçüncü kişilerin çoğu zaman yanılmasına yol açmaktadır.

Görüşlerin alenen ve hür bir ortamda paylaşılması ve bu paylaşılan ortamların alternatiflerinin giderek fazlalaşması sonucunda birbirinden etkilenen kişi sayısı da aynı oranda artmıştır. Etkilenme meselesi ise sadece bir görüş ve fikir ekseninde dönüp dolaşmak değil kısa süre zarfında farklı görüş ve fikirleri hemen kabullenip karakteriyle bir bürün olarak sunmasından kaynaklanmaktadır. İşte tüm mesele burada başlamaktadır. Düşüncelerin ve fikirlerin çok çabuk tüketilmesi, popüler kültür ve kültürel küreselleşmeye neden olmakta bu ise kökleşmiş gelenek ve değerlerin kaybolmasına yol açmaktadır.

Sosyal kimlik ve gerçek kimlik arasındaki çatışmanın psikolojideki adı “rol çatışması”dır. Buna göre belirli çevre ve ortamda olduğundan farklı, kendi alanında ise kişiliğiyle yaşayan insanların yaşamış oldukları sosyolojik çöküntüdür. Günümüz insanlarının ve devletlerinin en önemli sorunlarından biri sosyalleşme ve küreselleşmeyle beraber “belirgin özelliklerin” gün geçtikçe kaybolması ve ülkelerin artık bir havuz kültürü oluşturmasıdır. A ülkesi ya da B ülkesi kültürü değil tüm ülkelerin bir kültürü olması günümüzün yukarıda da bahsettiğimiz gibi en alevli tartışma konularından biri olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi