Sonradan İl Olan Şehirler Hangileri? Ne Zaman İl Oldular? Hangi Şehirlerden Ayrıldılar?

Türkiye’de 81 ilin 14 tanesi sonradan il olmuştur. Bu iller, çeşitli şehirlerden farklı nedenlerden dolayı şehir statüsüne geçmişlerdir. Öte yandan bu illerin plaka kodları da alfabetik sırayla değil 67’den sonra karışık olarak sıralanmıştır. Alfabetik sıraya göre son il 67 plaka kodu ile Zonguldak’tır. Zonguldak’tan sonra gelen il ise 68 ile Aksaray olmuştur ve alfabetik sıra bozulmuştur. 

Türkiye’de sonradan il olan şehirler hangileridir. Yukarıdaki paragrafta belirttiğimiz gibi Türkiye’deki 81 ilden 14’ü sonradan, çeşitli illerden ayrılarak ayrı bir “il” olmuştur. Değindiğimiz gibi 67+14=81. 

Peki sonradan il olan şehirlerimiz hangileridir? Bu illerin plaka kodları nedir? 

Aksaray 

1989 yılında il olmuştur. İlk sonradan il olan şehrimizdir. 1920 ile 1933 yılları arasında vilayet statüsünde olan ve daha sonra Niğde vilayetine bağlanan Aksaray, 1989 senesinde Türkiye’nin 69. ili olmuştur. 

Bayburt

1989 yılında il olmuştur. 21.06.1989 tarihinde yayınlanan 3578 sayılı yasa kapsamında  vilayet statüsüne kavuşturulan Bayburt, Türkiye’nin 69’uncu ili olmuştur. 

Karaman

1989 yılında il olmuştur. 1989 senesinde Orta Anadolu’nun gelişmesi amacıyla Konya’dan ayrılarak il statüsüne kavuşmuştur. 

Kırıkkale

1989 yılında il olmuştur. 21 Haziran 1989 tarihinde yayınlanan 3578 Sayılı yasa kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal (Başbakan iken) tarafından yapılan törenle İl olmuştur.

Batman

1990 yılında il olmuştur. 16 Mayıs 1990 tarihinde yayınlanan 3647 sayılı kanunla Türkiye’nin 72. ili olan Batman böylece il statüsüne kavuşmuştur. 

Şırnak

1990 yılında il olmuştur. İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri Mardin’den alınarak Şırnak’a verilmiş, o zamana kadar Siirt’in Eruh ilçesine bağlı olan Güçlükonak bucağı da yine 16 Mayıs 1990 tarihli 3647 sayılı kanun kapsamında Şırnak’a verilmiştir. 

Bartın

1991 yılında il olmuştur. Karabük ile beraber Zonguldak’tan ayrılan bir diğer il de Bartın’dır. Türkiye’nin 74. ili olmuştur. 

Ardahan

1992 yılında il olmuştur. 7 Temmuz 1921 tarihinde mutasarrıflık statüsüne geçen Ardahan,  1926 senesinde ise 877 sayılı kanun kapsamında ilçe yapılmış ve Kars şehrine bağlanmıştır. Halkın isteği ve Sovyetlerin dağılmasının ardından bölgede meydana gelen gelişmeler göz önünde bulundurularak Ardahan,  27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı kanunla yeniden İl statüsüne kavuşmuştur.

Iğdır

1992 yılında il olmuştur. 3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı kanun kapsamında “İl” statüsüne kavuşmuştur. 

Yalova

1995 yılında il olmuştur. Kilis ile beraber 10 Haziran 1995’de il statüsüne geçmiştir. Plaka kodu 77’dir. 

Karabük

1995 yılında il olmuştur. 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’nin 78. ili olmuştur. Ovacık ve Eskipazar (Çankırı) ilçeleri ile Eflani, Safranbolu ve Yenice (Zonguldak) ilçelerinin birleştirilmiştir. 

Kilis

1995 yılında il olmuştur. Demokrat Parti zamanında Adnan Menderes’in bir vaadi olan Kilis’in il olması vaatten yaklaşık 40 sene sonra 10 Haziran 1995’de gerçekleşmiştir. 

Osmaniye

1996 yılında il olmuştur. 3 Kasım 1996 tarihinde yapılan yerel idareler ara seçimlerinin öncesinde ayrı bir il olması (o zamana kadar Adana’ya bağlıydı)  gündeme gelmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan 23 Ekim 1996 oylamada il olmasına karar verilmiştir.

Düzce

1999 yılında il olmuştur. En son ilimizdir. Düzce depreminden 4 ay sonra 9 Aralık 1999’da il statüsüne geçmiştir. 

Sonradan il olan “ilk” şehrimiz Aksaray’dır. Türkiye’nin 68. vilayeti olan Aksaray’dan sonra 12 şehir de sonradan “il” statüsüne kavuşmuştur. Son il olan şehrimiz ise Düzce depreminden 4 ay sonra “il” statüsüne kavuşan Düzce’dir. Bu tarihten sonra başka il statüsüne kavuşan başka bir şehrimiz bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: