Sosyoloji

Sosyal Darwinizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sosyal Darwinizm bazı düşünürler tarafından Darwin’in evrim kuramı ile özdeşleştirilir. Sosyal Darwinizm temelde Spencer’in “en uygun olanın hayatta kalması” söylemine bağlı olarak geliştirilmiştir. Bu anlamda kavram Sosyal Darwinizm olarak anılmasının yanı sıra “Spencerizm” ya da “Sosyal Spencerizm”  olarak da adlandırılmaktadır. Ancak Spencer’in evrim konusunda Darwin’e göre daha öncül olduğu belirtilmektedir. Çünkü Spencer’in evrim konusunda ele aldığı çalışması Darwin’in bu alandaki çalışmalarından daha öncedir.

Spencer’in evrim konusundaki fikirlerinin gelişmesinde Fransız düşünür Lamarck’tan etkilendiği savunulur. Bunun yanında Claeys, “en uygunun hayatta kalması” fikrinin Darwin’e değil, Herbert Spencer’a ait olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle Claeys, bu düşüncenin Sosyal Darwinizm olarak açıklanmasını eleştirmektedir. Sosyal Darwinizm temel olarak yaşamak için mücadele ve doğal olanın ortaya çıkmasını ele alan bir evrim düşüncesinin toplumsal ve siyasal alana taşınmasını ifade etmektedir. Bu teori, liberal ekonomiyi savunmanın yanında milliyetçi yaklaşımı ve rekabeti öne çıkarmaktadır. Dolayısıyla Sosyal Darwinizm düşüncesi bireyler ve toplumlar arasındaki rekabetin sosyal evrimi ortaya çıkaracağını savunur.

Kaynakça

  • Dursunoğlu, İ. (2016). Sosyal Darwinizm. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi6(1), 210-221.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.