Sosyoloji

Roger Bacon Görüşleri Nelerdir?

Roger Bacon 1220 tarihinde doğmuştur. Bacon, felsefesinde temelde akıl ile iman ve felsefe ile teoloji arasında bir sentez yapmış ve imanın veya teolojinin felsefeyi veya aklı dışlamadığını önemle belirtmiştir. Bacon’da felsefe, daha ziyade eleştirel ve pratik bir karakter taşır. O bir yandan putları kırar, deneysel bilimin önündeki engelleri yıkar ve dolayısıyla insan zihnini aydınlatırken, diğer yandan kendisini ahlâk felsefesi olarak gösterir, etik boyutuyla en yüksek noktaya çıkar. Demek ki, Bacon’un, felsefenin önce hazırlayıcı ve sonra da olmazsa olmaz ürünleri toplayıcı bir görev yaptığı sisteminin özünde, deneysel bilim bulunmaktadır. (Cevizci, 2001: 295).

Yani, Aristotelesçi anlamda bilimsel ispat ya da kanıtlama inşası birtakım doğruların bilgisine götürürken, sadece deneyimdir ki, akıl yürütmenin ortadan kaldıramadığı kuşkuları giderebilir. Buna göre, insan akıl yürütme yoluyla ateşin yaktığı bilgisine ulaşabilir, fakat sadece elini ateşe değdirme kişiye ateşten sakınmayı öğretebilir. Şu hâlde, bir doğrulama teorisi geliştiren Bacon, doğa bilimlerinin ilkelerini deney ya da deneyim yoluyla tesis edebileceklerini, ulaştıkları sonuçlan bilimsel kanıtlamalar yoluyla ilk ilkelere geri götürebileceklerini kabul ettikten başka, zihni birtakım sonuçları tasdik etmeye yalnızca deneyimin götürebileceğini öne sürmektedir (Cevizci, 2001: 296).

Kaynakça

Cevizci, A. (2001). Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, 2001 Bursa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.