Sosyoloji

Montesquieu’nun Görüşleri Nelerdir?

Montesquieu 18 Ocak 1689 tarihinde doğmuştur. Montesquieu aydınlanma döneminin en önemli sosyoloğu olarak anılmaktadır. Temelde insanın davranışını yöneten yasaları keşfetmeye çalışmış, politik alanı bilimsel bir yaklaşımla ele almış, akli ya da sosyal alanı veya politik dünyayı yöneten yasaları keşfetmeye çalışmıştır. Bunun da en önemli nedeni, Montesquieu’nün politika alanının da kendi yasallığı olduğuna, insan tarafından yapılmış bütün yasalardan önce gelen temel yasaları bulunduğuna inanmasıdır (Cevizci, 2002, s. 188). Toplumun yasaları, insan aklının somutlaşmış hali olmasına rağmen, fiziksel ortama ve onun toplumsal kurumlarına uygun olmak zorundaydı.

Yasalar ile âdetler, toplumsal yapıyla ilişkileri perspektifinden bakılarak tartışılmıştı, yasa koyucunun rolü, “ideal” bir anayasanın gerekliliklerini, koşullarla yani “ortam”la dengeleyen bir roldü. Emile Durkheim, sosyolojinin gelişmesi açısından, Montesquieu’nün düşüncesinin bu yönünü dikkate değer buluyordu (Swingewood, 1998, s. 28-29). Montesquieu bütün toplumsal fenomenler birbirine bağlıdır; “her özgül yasa, başka bir yasayla bağlantılıdır”. Düşüncesini savunmaktadır. Sonuç olarak Montesquieu’nün toplum anlayışı, atomistik temelde değil, bütüncül temelde ifade edilmiştir; toplumlar, kendi kendine yeterli, bütünleşmiş bütünlerdir (Swingewood, 1998, s. 30).

Kaynakça

  • Cevizci, A. (2002). Aydınlanma Felsefesi. Ezgi Kitabevi, Bursa.
  • Swingewood, A., & Akınhay, O. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Bilim ve Sanat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.