Step Nedir? Dünyanın Hangi Bölgelerinde Yer Alır?

Dünyanın en büyük kara parçası olan Asya’nın ortasında yüzyıllardan beri hiçbir kuvvetin önünde alamadığı korkunç bir olay meydana gelmektedir. Orta Asya’da, yani Sibirya’nın güneyi, Türkistan, Moğolistan ve Kuzey Çin’in büyük bir bölümünü içine alan 8 milyon km karelik bir bölge yavaş yavaş çöl durumunu almaktadır. Bilginler bunlar Sahralaşma diyorlar. Hemen hemen Avrupa büyüklüğünde bir kara parçası bütün bitki örtüsünü yitirmekte , kurumakta ve çoraklaşmaktadır. Bu ölü yerler steplerdir.

Asya Stepleri

Rusya’nın güneyiyle, muhalistan ve Çin’de geçen hava yolları üzerinde uçan yolcular, altlarında cılız topraklar ve çalılarla örtü binlerce kilometre genişliğinde solgun yüzlü ve çölün uzayıp gitmekte olduğu görürler. Bu Asya stepidir.

Afrika ve Avustralya Stepleri

Afrika ve Avusturalya’da da cılız ve seyrek bitki örtüsü ile kaplı bölgelere rastlanır.

İlginizi Çekebilir:  Kibbutz ve Moşav Nedir? Nüfusları ve Özellikleri Nelerdir?

Güney Amerika Stepleri

Asya kıtasında kilerden ayrı olarak ekime elverişlidirler. Bunlar az çok yağmur alan steplerdir. Buna ek olarak Kuzey Amerika Stepleri de vardır.

Steplerin Oluşumu

Görülüyor ki stepler normal bitkilerin yetişmediği topraklardır. Stepler hangi kıtada bulunurlarsa bulunsunlar, kurak yani az yağış alan kara parçalarıdır. Bundan ötürü steplerin oluşumundaki birinci ve en önemli sebep kuraklıktır. Steplerde ki bu kuraklığın her şeyden önce iki sebepte meydana geldiğini anlamak için dünya haritasına bir göz atmak yeterlidir. Stepler ve denizlere ve bu yüzden nemli rüzgârların estiği bölgelere doğru çıkış olmayan Asya ve Amerika’nın yüksek yaylaları ya da Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki deniz düzeyinden aşağıdaki basık ovalar gibi kapalı ve alçak yerlerdedir. Bu bölgeleri çevreleyen dağlar, nemli rüzgârların içerlere ulaşmasını engelleyen birer set gibidirler. Kuzey Amerika’nın batısında Büyük Okyanus’tan gelen nemli rüzgârları durduran Kayalık Dağları ile güney Amerika’nın batısında ki And Dağları böyle doğal setler meydana getirirler. Bundan ötürü nem taşıyan bulutlar, bütün yağışlarını bu dağların okyanusa bakan yamaçlarında boşaltırlar, ender olarak steplere varırlar.

İlginizi Çekebilir:  Çok Gizli Müfredat

Steplerin Bitki Örtüsü

Steplerdeki bitkiler, genellikle buğdaygiller familyasındandır. Arpa, yulaf, mısır, çavdar, şekerkamışı ve bambu kamışı gibi. Bunlar, hızla büyüyen sağlam yapılı bitkilerdir ama, susuzluktan çok kısa bir süre sonra kurular. Buğdaygiller familyasının yalnız sorguç otu ve halfan gibi türleri sürekli kuraklığa dayanabilirler. Bazı bilginler step kelimesinin, genellikle topraktan sürülmesi zor olan bu otların cins ismi olan <> daha geldiğini geldiğini iddia etmektedirler.

Step Hayvanları

İlginizi Çekebilir:  Yağış Çeşitleri Nelerdir?

Steplerde veya çöllerde hiç hayvan yaşamadığını düşünmek doğru değildir. Yeryüzünün hangi bölgesinde olursa olsun hayvanlar ve bitkiler, yaşamak için bulundukları iklimin şartlarına uyuma özelliğini gösterirler. Soğuk bölgelerde hayvanların derilerinin altındaki yağ tabakalarıyla ya da kalın bir kürkle korunması bunun bir örneğidir. Steplerdeki hayvanların belli başlıları şunlardır:

  • Asya steplerinde; iki hörgüçlü Orta Asya devresi, Tibet sığırı, keçi, koyun, yaban tavşanı, tarla sıçanı, yılanlar ve kertenkeleler.
  • Afrika steplerinde; Afrika devekuşu ve Afrika göçmen çekirgesi bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir