Urartular Kimdir? Özellikleri ve Hakkında Bilgi

Urartular kimdir, özellikleri ve hakkında bilgi. Asya kökenli bir kavim olan Urartular, Hurriler tarafından başkenti günümüz Van sınırları içerisinde kalan Tuşpa olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuştur. Kurulduğunda küçük prenslikler ve feodal beylikler şeklinde örgütlenen ve siyasi birlikten ve merkeziyetçilikten uzak bir yapıda olan Urartular, sonraki dönemlerde merkezi otoriteyi kuvvetlendirecek önlemler almışlardır.

200 yıl süreyle Doğu Anadolu’da hüküm süren Urartular, sık sık Asur saldırılarına uğramıştır. Asur saldırıları sonrasında ülkeleri büyük yıkıma uğrayan Urartular, Kafkasya’dan gelen Kimmer saldırıları sonrasında iyice zayıflamış ve Milattan önce 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.

İlginizi Çekebilir:  Hrant Dink'in Ermeni Meselesine Bakışı

Urartuların Hakim Olduğu Coğrafya

Urartular, en güçlü dönemlerinde günümüzde Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmını, Kuzeybatı İran’ı, Kuzey’de Aras Vadisi ve Irak’ın da küçük bir bölümünü kapsayan alanda varlık göstermişlerdir.

Urartu İsmi Nereden Gelmektedir?

Başkenti Doğu Anadolu’daki Van Gölü‘nün doğu kıyılarında yer alan devletin daha geç dönemlerdeki adı olan ‘Tosp‘, Urartuca’daki Tuşpa isminden türemiştir. Devlet, Tevrat’ta ‘Ararat‘ olarak geçer. Asur kayıtlarında ise devletten Uruatri olarak söz edilmektedir.

Sami kökenli devletlerle dil açısından herhangi bir bağlantısı olmayan Urartular, Asiatik bir dil olan Hurrice veya Çeçence gibi dillerle benzerlik göstermektedir. Yine aynı şekilde Urartuca’nın Hint-Avrupa dil ailesinden olmadığı da kanıtlanmıştır.

İlginizi Çekebilir:  Anglo-Iranian Petroleum Company (AIOC) ve British Petroleum (BP)

Dini İnanış

Ölümden sonra hayata inanan Urartular, bu dini inanışlarından dolayı mezarlarını oda ve ev biçiminde inşa etmişler ve mezarlara ölülerini değerli eşyaları ile koymuşlardır.

Mağara Tapınağı ismindeki anıtında yer alan yazılara göre Urartuların inandığı ve kutsal saydığı, isimlerine belirli dönemlerde kurban kestikleri 79 tanrı, tanrıça ve tanrısal özellik bulunmaktadır. Bunlar: Haldi, Teişeba ve Şivini’dir.

İlginizi Çekebilir:  Kurtuluş Savaşı’ndaki Milis Şefler Kimlerdir?

Sosyo-Ekonomik Durum

Urartularda halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmuştur. Urartular, bu amaçla pek çok sulama kanalı inşa etmişler ve verimi artırmayı amaçlamışlardır.

Taş ve maden sanatçılığında da oldukça ilerleyen Urartular, Doğu Anadolu’da çok sayıda kale, sulama kanalı ve su bendi inşa etmişlerdir. İnşa ettikleri bu sulama kanalları ve şehir içme sistemlerinin bazıları günümüzde hala ayaktadır.

Van’a 80 kilometre uzaklıkta olan ve şehir merkezine su getirmek amacıyla yapılan Şamran Kanalı, günümüzde de hala varlığını korumakta hatta etkin olarak kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir