Sağlık

Ürolog Nedir? Görevleri Nelerdir? Nasıl Ürolog Olunur?

Üroloji, kadınlarda boşaltım sistemi; erkeklerdeki üreme-boşaltım sistemi ile ilgili bir bilim (tıp) dalıdır. Ürologlar ise üroloji alanında uzmanlaşmış kişilere denir. İnsanların yaşı ilerledikçe üroloji alanı, daha işlevsel hayati bir önem ve göreve kavuşuyor. Ürologlar tıp dünyasının en önemli parçalarından biridir. Ürolog Nedir? Görevleri Nelerdir? Nasıl Ürolog Olunur?

Ürologların Görevleri Nelerdir?

Ürologlar, idrar yollarındaki enfeksiyon ve hastalıkalara tıbbi müdahale ve tedavi uygulamakla görevli çalışanlardır. Ürologlar tedavi ve teşhis aşamasında idrar yollarındaki tüm hastalık, enfeksiyon ve enfeksiyon riski taşıyan tehlikeleri göz önünde bulundururlar. Ürologlar, gerektiğinde cerrahi müdahale de yapabilecek şekilde eğitilmişlerdir.

Ürologlar, Üroloji alanında daha dar bir alanda çalışırlar. Tıbbi müdahale ya da tıbbi tedavi, kanser türleri ya da üroloji ile bağlantılı kanser tedavisinde uzmanlaşmak gibi.

Ürolojik Hastalıklar Nelerdir?

Ürolojik hastalıklar oldukça geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterebiliyor. Belli başlı ürolojik hastalıklar ise şunlardır;

1-) Böbrek ve Üreter Taşları
2-) Böbrek, Prostat, Mesane, Testis, Penis ve Üreteral gibi kanser türleri
3-) Cinsel yaşamda görülen bozukluklar (Erkeklerde sertleşme bozukluğu gibi)
4-) İdrar kaçırma ya da idrarını tutamama
5-) Leğen kemiği ağrısı
6-) Üroloji ile alakalı enfeksiyonlar
7-) Kısırlık
8- ) Testis ile ilgili sorunlar

Ürologların Çalışma Yerleri

* Özel Klinikler,
* Hastaneler,
* Poliklinikler,
* Tıp merkezleri.

Nasıl Ürolog Olunur?

Tıp Fakültesi Mezunu olan bireyler Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen TUS’a girerek doktorluk ve uzmanlık tercihini Üroloji alanında kullanabilirler.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.