Barnabas İncili Nedir? Hristiyanlıktaki Yeri Nasıldır?

Her dinde olduğu gibi Hristiyanlıkta da kutsal bir kitap vardır. Barnabas incili olarak bilinen bu kitap, 1709 yılında Hollanda da Hristiyanlar için yazılmıştır. İtalyanca olarak yazılan kitabın içerisinde kötü bir Arapça ile yazılan cümleler olduğu gibi bu cümlelerin kanıtları hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Kitabın asıl yazılış amacının tamamen Hz. Muhammed’in Hz. İsa’dan üstün olduğunu anlatmaktır. Barnabas İncilinin mesih inancı ile uzaktan yakından herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu kitap incilin birçok kez değiştirildiğinin en büyük kanıtı olarak bilinmektedir.Barnabas İncili Hz. İsa’nın havarilerinden biri olan Barnaba’nın kayıp incil ile ilgili bilgileri verdiği kitaptır.

Barnaba Kimdir?

​Barnaba kıbrısta yaşamakta olan Hz. İsa’nın havarilerinden biri olarak bilinmektedir. Hz. İsa’ya birçok yardımda bulunarak onun uzun süre yoldaşlığını yaptığı düşünülmektedir. Asıl adı Joseph yani Yusuf’tur. İncil türlerinden biri olan Kanonik İncillerde Barnaba adından hiçbir türlü bahsedilmez. Buradan yola çıkarak Barnaba’nın daha önceden Allah inancını kabul edip, şehir şehir dolaşarak insanlara Allah’ı tanıtmaya çalıştığı düşünülmektedir. Bu vesile ile halkı Hak dini olan İslam’a yönelmeleri konusunda ikna etmeye çalışmıştır. Bu sebeple Resullerin İşleri adlı kitapta isminden fazlaca söz edilmektedir. 4 büyük İncil yazarının arasında gösterilmesi bile Barnaba İsa ile doğrudan bir temas içinde bulunmuş ve aynı zamanda tüm öğrendiklerini İsa’dan öğrenmiştir. Fakat sonrasında Müslümanlığı seçerek bu din üzerine çalışmalarını devam ettirmiştir.

İlginizi Çekebilir:  Ashab-ı Kiram Kimlere Denir, Kaç Kısımdır ?

Barnabas İncilini Vatikan Kabul Etmiyor

​Görüşlerine ters düştüğü için Vatikan bu incili kesinlikle kabul etmemektedir. Diğer incillerin tam tersine bu incilde müjdelenen peygamber Hz. İsa değil de Hz. Muhammed (s.a.v)’dır. Vatikan tarafından Barnabas incili, Müslümanların tamamen bir probaganda amacıyla yazdığı düşünülmektedir. Kitapta bulunan bilgiler incelendiğinde zaten uydurma olduğu apaçık ortada bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Hristiyan dinine kendini adamış bilim insanları tarafından öne sürülen düşünceler ile bu kitabın gerçeklik payı tamamen çürütülmüştür. Bu sebeple barnabas incili kesinlikle ve kesinlikle Hristiyanlar tarafından kabul edilmemektedir.

İlginizi Çekebilir:  Tebük Seferi (630)

Müslümanların Bu İncil İle Tanışması

​Müslümanlar barnabas incili ile ilk olarak George Sale’nin Kuran – ı Kerim’i çevirmesi ile tanışmış oldu. Sale’nin yaptığı bu çeviri Müslüman yazarların Barnabas İnciline dair dünyada buldukları tek kaynak olarak nitelendirilir. Barbanabas İncilinde Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in son peygamber olduğu açıkça dile getirilmiştir. Bu durum sebebiyle tüm Müslümanlar gerçek incilin bu olduğu düşüncesi içine girmişlerdir. Bunun sebebi ise Kuran ve Tevrat’ta son peygamberin Hz. Muhammed olduğunun açıkça dile getirilmesi ve aynı şekilde de Barnabas İncilinde dile getirilmesidir. İslamdan bahsetmesi ve onu övmesi sebebiyle birçok Müslüman tarafından günümüzde bile gerçek incil olduğu düşünülse de Barnabas İncilinin hiçbir türlü kutsal kitap niteliğini taşımadığını söyleyebiliriz.

Barnabas İncilinin Diğer İncillerden Farkları

​4 büyük İncil’in aksine bu kitapta bazı düşünceler bulunmaktadır. Bu sebeple bu kitap 4 büyük incil arasında gösterilmemektedir. Size bu farkları şimdi açıklayalım.

İlk ve en önemli fark olarak, bu incil Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu kabul etmeyerek reddetmiştir.
Sonrasında Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmesi olayında gerçek incillerde kurban edilen oğulun İshak olduğu söylenmektedir. Fakat Barnabas İncilinde bu kişi İshak değil İsmail olarak söylenir.
Bu İncil’de gelmesi beklenen Mesih’in Hz. İsa değil de tam tersine Hz. Muhammed olduğundan söz edilmektedir.
Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi olayında, çarmıha gerilen kişinin Hz. İsa değil de ona benzeyen bir kişinin olduğu söylenir. Bu kişinin Yahuda İskariyoth olduğundan bahsedilir.
ARAMALAR
barnabas incili kimde
barnabas incili oku
barnabas incili nerededir
barnabas incili hz muhammed
barnabas incili ekşi
barnabas incili şırnak
barnabas incili aytunç altındal
barnabas incili bulundumu

Teknolojik Deli

Montaigne'e çıraklık yapıyordum, kovuldum. Biraz okuduktan sonra neden kovulduğumu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara