Cermenler Kimdir? Cermen Irkı Özellikleri ve Tarihi

Cermenler, yaklaşık olarak Milattan önce 3. Yüzyıl ile Milattan sonra 9. Yüzyıl aralığında bugünkü Almanya, Avusturya ve Kuzey Avrupa’da, Polonya’nın batısında Baltık Denizi’ne sınır yaşamış bir ırktır. Cermenler hakkında bildiklerimiz daha çok başkalarının onlar hakkında antatıklarından ibaret. Bu nedenden dolayı Cermenler hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlı. Peki Cermenler kimdir? Cermen ırkının özellikleri nelerdir? Kısıtlı bilgiler dahilinde Cermenler hakkında bilinmesi gerekenler.

Cermenler Kimdir? 

Milattan önce 3. yüzyıl ile milattan sona 9. yüzyıl arasında Kuzey Avrupa’da şu anda büyük bir bölümü Almanya sınırları içerisinde kalan topraklar arasında yaşayan bir kavim olan Cermenler, ilkel bir kavim olmaları bakımından dikkat çekicidir. Bugünkü Almanya, Hollanda ve Avusturya başta olmak üzere İngilizler, Fransızlar ve Almanca konuşan İsviçrelilerin önemli bir kısmı Cermen halkına mensuptur.

Cermen halkına mensup insanların yoğun olarak yaşadığı bölgeler

Tarihte pek savaşa katılmış ve bu savaşların büyük bir kısmını Roma İmparatorluğu ile yapmış olan Cermenler, özellikle Varus Savaşı ile tarihte önemli bir noktada yer almaktadırlar. İlkel bir kavim olduklarından dolayı hiçbir zaman bir merkezi otoriteye sahip olamayan Cermenler, kimi tarihçilere göre ”barbar” olarak adlandırılıyor. Bu adlandırılma için Varus Savaşı’na kısaca bakalım.

İlginizi Çekebilir:  Osmanlı’nın Anlatılmayanları: Şamar Oğlanı

Varus Savaşı

İlkel Cermenler, Roma’nın sınırlarını Ren Irmağı’nın kuzeyine doğru genişletmeye başlaması ile ayaklanmaya başladılar. Daha öncesinde imparatorluk ile sayısız çarpışmalara giren Cermenler, ilk büyük savaşını  Publius Quinctilius Varus yönetimindeki Roma ordusuna karşı yaptı. Savaşta Cermenler, kendilerinden beklenmeyecek bir şekilde direniş gösterdi ve kendilerinden kat kat üstün olan Roma ordusunu büyük bir hezimete uğrattı. Savaşta o kadar fazla Romalı asker hayatını kaybetmişti ki Publius Quinctilius Varus, askerlerinin cesetlerinin arasında, gördüğü manzaraya daha fazla dayanamayıp intihar etmişti. Roma’nın en büyük hezimetlerinden biri olan Varus Savaşı, Kartacalı Hannibal Barca’nın Cannae Muharebesinden sonra alınan en büyük yenilgilerden biri olmuştu.

Tarihçi ve Arkeolog Miachael Zelle, bilinenin aksine bu savaşın Alman tarihi bakımından bir dönüm noktası olarak nitelendirilemeyeceğini söylüyor. Zelle, “Cermenler, Alman olmadıkları için bu savaş Alman tarihi açısından büyük bir olay olarak değerlendirilemez. Bu bakımdan Alman tarihinde hiçbir zaman bir büyük dönüm noktası meydana gelmedi” diyor.

Almanlar Cermen Değilse Cermenler Kim? 

Yukarıda da değindiğimiz gibi Cermenler hakkında bildiklerimiz daha çok başkalarının onlar hakkında anlattıklarından oluşmaktaydı. Günümüz Almanyası, siyasi birliğini 1871 yılında İtalya’nın siyasi birliğini tamamlamasından 1 sene sonra tamamladı. Yani şu anda bildiğimiz modern Almanya’nın ”köklü” geçmişi çok uzun yıllara dayanmıyor. Daha önce presnlikler halinde yaşayan Almanlar, Otto von Bismarck önderliğinde siyasi birliğini tamamladı.

İlginizi Çekebilir:  Hilsner Davası Nedir?

Cermenler, kendilerinin Cermen olduğunu dahi bilmiyordu. Cermen tabiriin ortaya çıkışı Roma İmparatoru Jul Sezar’a dayanıyor. O zamana kadar herhangi bir ayrım yapılmadığı için Sezar, bu hakkı kendisinde görmüş ve şöyle demiş: Ren Irmağı’nın sol tarafında yaşayanlar Keltler (yani bugünkü İspanyol ve Portekizlerin ataları), sağ tarafında yaşayanlar ise Cermenlerdir.

Cermenlerde Din

Cermenler, tıpkı (göç ettikleri yer olan) İskandinavya yerlilerin inancı gibi doğa tanrılarına inanırlardı. Bu tanrıların ismi daha çok günümüzde hafta isimlerini oluşturmaktadır. Bu tanrıları şöyle sıralamak mümkündür:

  • Wodan: En büyük tanrı olan Wodan, ismini Çarşamba (Wednesday) gününe vermiştir.
  • Tiwaz: Zafer ve adalet tanrısı
  • Donar: En güçlü tanrılardan biri olan bir diğer ismiyle Thor. Adını Perşembe (Thursday) gününe vermiştir.
  • Frigg: En güzel kraliçe olan Frigg, ismini Cuma (Friday) gününe vermiştir.
İlginizi Çekebilir:  Tübba Kimdir? Nedir? Tübba Kavmi Nasıl Helak Olmuştur?
Woden Tanrısı

Fakat Cermenlerde din adamı ve ruhban sınıfı gibi bir zümrenin varlığından söz etmek pek mümkün değildi. Yine aynı şekilde Cermenlerde ahiret inancının da olduğunu görebiliyoruz. Cermenler, ölen kişileri, eşyaları ile birlikte gömerlerdi. Cermenler, 5. yüzyıl ile birlikte Hristiyanlığı benimsemeye başladılar.

Cermenlerde Sosyal Yapı ve Ekonomi

İlkel bir kavim olan Cermenler’de ekonomi daha çok tarım ve hayvancılığa bağlıydı. Öte yandan ”özel mülkiyet” kavramının olmadığı Cermenlerde topraklar, belirli bir süre aralığında dönüşümü olarak işletilir, kullanılır ya da devredilirdi. Aynı zamanda çömlekçilik ve madencilik alanında da gelişen Cermenler, özellikle demiri kullanarak çeşitli silahlar ürettiler ve bu silahları istilacı güçlere karşı kullandılar.

Cermenlerde Edebiyat 

Cermenler uzun yıllar boyunca istilalara uğramış ve özellikle Roma İmparatorluğunda yine uzun yıllar boyunca köle veya asker olarak çalıştıkları için günümüze önemli eserler bırakamamışlardır. Fakat, içkili şölen ve tekinliklerde okudukları destanların bir bölümü günümüze ”tevatür” şeklinde ulaşmış ve Beowulf ile Nibelungen destanlarında konu edinilmiştir.

Konuyla alakalı olarak dikkatinizi çekebilecek bir diğer yazı için:

Slavlar Kimdir?

 


Kaynakça

  • https://www.cnnturk.com/2009/yasam/diger/06/16/vahsi.barbarlar.romalilari.nasil.yendi/531107.0/index.html
  • https://tr.wikipedia.org/wiki/Cermenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce