Slavlar Kimdir? Slav Irkı Özellikleri ve Slav Ülkeleri

Slavlar Avrupa’da yaşayan en kalabalık nüfusa sahip etnik topluluktur. Batı Avrupa’nın Atlas Okyanus’u sınırı haricinde (İspanya, Fransa, İngiltere, Büyük Britanya ve Portekiz) Avrupa kıtasının özellikle Güney, Orta ve Doğu kesiminde yoğun olarak yaşayan bir ırktır. Slavlar kimlerdir? Slavlar kaça ayrılır? Slavların kökeni nereye dayanır? Slavlar hangi dine mensup? Slav isminin anlamı nedir? Slavların gelişimi ve tarih sahnesine çıkışı nasıl oldu? Hazar’lar ve Slavlar arasındaki bağlantı nedir? Tüm merak edilen yönleriyle Slavlar.

Slavlar üçe ayrılır;

1. Batı Slavları: Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya
2. Doğu Slavları: Polonya, Çekya (Çek Cumhuriyeti), Slovakya
3. Güney Slavları: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan ve Karadağ

Slavların Kökeni

Pek çok antropolojik ve filolojik araştırmaya göre Slavların kökeni Hint-Avrupa (Ari) medeniyetleri ile aynı ulustan olduğu yönündedir.

Dil, arkeoloji ve bitki isimlerinin araştırmasından çıkan sonuçlara göre Slavların ilk vatanı Vistul Nehri’nden başlayarak Pripet Havza’sını ve Dnepr sahasına kadar genişlediği anlaşılıyor.

Slav İsmi Nereden Geliyor?

Tarihte bilinen ilk Slav kelimesi (Slovene) Doğu Roma’lı tarihçi Pseuda Cesarios’un kitabında geçer. VII. ve VIII. Yüzyıla damgasını vuran Hazar Barış Çağında Norslar (Vikingler) ve kripto Yahudiler ile ticaret yapan ve Avrupa’nın en sağlam temelli siyasi alt yapısını oluşturan Slavlar’ın isminin “köle ticareti” ile içli dışlı olmaları ve köle ticaretinin önemli bir yer kaplamasına ithafen “slave” (köle) kökeninden türediği yönünde görüşler vardır.

Hadım harem ağası anlamına gelen Arapça “sakaliba” kelimesinin de “Slav”dan türediği kabul edilir.

Ortodoks Slavlar

Daha çok Doğu Avrupa’da yaşayan Slavlardır. Ortodoks Slavlar daha çok Kiril Alfabesini kullanırlar.

Katolik Slavlar

Daha çok Batı Avrupa ve Güney Avrupa’da yaşayan Slavlardır. Katolik Slavlar daha çok Latin Alfabesini kullanırlar.

Müslüman Slavlar

Sıklıkla Güney Avrupa’da yaşayan Slavlardır. Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova gibi ülkelerdir.

Norslar (Vikingler) ve Slavlar

Rusya’nın temel yapı taşını oluşturan unsur Norslardır. Norslar, hepimizin kulaklarının aşina olduğu biçimiyle Vikinglerdir. Bu topluluk Kavimler göçüyle kuzeye yani İskandinavya’ya çıkmış daha sonra ticaret için o anki adıyla Novgorod şehrine inmiştir. Bu kavim ticaretlerini Hazarlar zamanında oraya yerleşmiş ‘saf’ yahudilerle yapmışlardır. Novgorod İdil-İran ve Orta Asya hattında ticaret yaptılar. Ticaret yapmak zaten Hazarlar’da tüccarlar için büyük kolaylık demekti. Geçiş güzergahlarının üzerinde bulunan Hazarlar ticaret yapanlardan da diğer devletlere oranla daha az vergi alıyordu. Bu ortam ve rahatlık ileride Hazar Barış(Altın)Çağı’nın oluşturacaktı.

Hazar Barış Çağı ve Slavlar

Onlarca hatta yüzlerce yıl süren bu Nors-‘Saf’ Yahudi birlikteliği Varyaglar denen melez bir unsuru doğurdu ve Varyaglar ticaret neticesinde oldukça zengin oldular. Novgorod’ta hüküm süren yarı İskandinav yarı Musevi bu topluluk zamanında Hazar Devleti’nin sınırları içerisindeydi. Hazarların Kuzey Rusyada hakimiyeti zayıftı ve bunu fırsat bilen bazı şehirler Vareglerden kendilerini yönetmelerini istediler ve bunun üzerine Vareglerin bir hanedanı olan Rurik Hanedanı başta Kiev olmak üzere başka şehirlerde siyasi yapılanmaya gitti. Moskova ve Novgorod da bunlardan biriydi. Bu Rurik Hanedanı’nın arkasında -yaşadıkları coğrafyayı ele alırsak- Kripto Yahudiler vardı. İlk Slavlaşma hareketi buradan başladı. Tarih Orta Çağın ortası ve sonları.

Slavların Gelişimi ve Tarih Sahnesine Çıkışı

Hazarlardan sonra XII. ve XIII. Yüzyılda Rusya bozkırlarında yaşayan ilkel bir kavim olan Slavlar, ticaretle zenginleşmeye başlamış ve bu yüzyıldan sonra siyasi birliklerini tamamlamaya başlamışlardır. XV. ve XVI. Yüzyıldan itibaren Avrupa içlerine ilerleyen ve Osmanlı’yı tehdit eder hale gelen Slavlar’ın Osmanlı ile ilk teması 1681 Bahçesaray Antlaşmasıdır.

Konuyla ilgili olarak Avrupa’nın bir diğer önemli kavmi olan Cermenler’i okuyabilirsiniz:

Cermenler Kimdir? Cermen Irkı Özellikleri ve Tarihi

Bunlara da göz atmak ister misiniz?

Kim Bu Ağlebiler?

Pers İmparatorluğu

Ahameniş İmparatorluğu

Garip Bir Millet: Berberiler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi