Subarular Kimdir?

Subarular, genel hatlarıyla Milattan Önce 4500 ile 3500 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen uygarlığın ismidir. Kürt tarihi açısından Mittaniler, Hurriler ve Kassitler ile birlikte önemli uygarlıkların başında yer alan Subarular kimdir? Subarular Kürt mü? Tüm yönleriyle kısaca Subarular.

Subarular hakkında bildiklerimiz ve elde edilen bilgiler daha çok Subaruların yaşadığı bölgelerde 1911 ile 1929 yılları arasında yapılan kazılardır. Bu kazılar sırasında Alman arkeolog Baron Von Opennheim, Sümer ve Babil katları arasında birtakım kiremitler bulmuştur. Alman arkeolog Baron’un bulduğu bu kiremitlerin Milattan Önce 3500’lü yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor.

Yukarı Mezopotamya bölgesinde Dicle ile Fırat Nehirleri arasında büyük bir medeniyet kuran Subaruların sınırları bugünkü Musul ve Rakka şehirlerine kadar uzandığı bilinmektedir. Sümerler’in bu ülkeye Şubir, Akadların ise Subartu dediği de bilinenenler arasındadır. Milattan Önce 2000’li yıllara ait Sümer Yazıtları’nda sözü edilen ve bugünkü Botan bölgesinde yer alan Kardaka’ya komşu olduğu iddia edilen Su Halkının da Subarular olduğu tahmin edilmektedir.

Subaruların başkentinin ise bugün Şanlıurfa sınırları içerisinde kalan Ceylanpınar ilçesinin 2 kilometre güneydoğusunda yer alan ve Suriye’ye bağlı Rasulayn kasabası yakınlarındaki Tel Halef (Halef) şehri olduğu da yine iddia edilenler arasındadır.

Birtakım tarihçiler tarafından Subaruların, Ari kökenli bir halk olduğu dile getiriliyor. Yine aynı şekilde Hurri, Mittani ve Urartuların da Subaruların bir devamı olduğu tahmin edilmektedir.

Söz konusu bölgenin ismi Asur Kralı 1. Ashuruballit (MÖ 1356-1330) zamanında değiştirilmiş ve Asurya’ya dönüştürülmüştür.

Subarular halkında bildiklerimiz daha çok başkalarının onlar hakkında anlattıklarına ve birtakım çıkarımlara dayanmaktadır. Şu ana kadar yapılan kazılarda veya araştırmalarda Subaruların herhangi bir hükümdarının ismine veya halkın yaşamına dair bir ize rastlanılmış değil. İlerleyen günlerde Subarular hakkında yeni bilgiler gelebilir mi? Bunu hep beraber göreceğiz.


Kaynak: Hz. İbrahim’in Ayak İzlerinde Ortadoğu, Altan Tan, s. 34

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting - malatya haber