Değişen Moda Kavramı

Furya, trend ya da moda. Teker teker yazmak, yarınlar için bugünün kaydını tutmak gerek. Moda, sürekli değişen ve dünden izler taşımasının yanı sıra gelecekten de haber veren bir kavram. İnsanlık tarihi boyunca türlü moda akımları, kitleleri peşinden sürükleyen fikirler oldu. Medeniyetin izlerini taşıyan moda ve akımlarla bir devrin kimliğini elde edebilirsiniz. Son devirde modanın biraz daha yumuşak sınırlara sahip olduğunu görüyoruz. Birbirinin üzerine geçen, belirli bir sınırı olmayan ve neredeyse herkesin kendi modasını ortaya çıkardığı bir akım meydana geldi. Geride bıraktığımız yüzyılın ve onun arkasındaki birkaç yüzyılı da genellemenin içine kattığımızda içinde yaşadığımız yüzyılda her şeyde olduğu gibi moda kavramında da inanılmaz değişimler var. Bu değişimlerin başında evvela “hız” geliyor.

Gerek teknoloji gerek elbise gerekse fikir anlamında düşünce ve tutumların inanılmaz bir hızda değiştiğini görmek mümkün. Bir mağazadan aldığınız elbisenin modası siz eve gelinceye; televizyonda duyduğunuz bir düşüncenin geçerliliği siz araştırıncaya ve yine bir mağazadan aldığınız bilgisayarın trend olması siz kutusunu açıncaya kadar kayboluyor. Moda inanılmaz bir hızda değişimini sürdürüyor. Ve bu hız, insanoğlu için baş döndürücü.

Marjinal olmak, tarihin hiçbir evresinde moda olarak nitelendirilmedi. Son yüzyıl hariç. Tarihin birçok karanlık ya da aydınlık evreleri olmasına rağmen hiçbir devrinde marjinal olanların yaptığı, söylediği ve giydiği hiçbir şey “moda” olmadı. Kaldı ki son yüzyıl bunun karşıt anlamda en güzel örneğini veriyor. Sıra dışı olmak, farklı görünmek bir tarz olmasına karşın asla moda değildir. Moda “genelin kabul ettiği” ve arkasından koştuğu fikir ve yaşam tarzıdır.

Son yüzyılda içi boşalan moda kavramını şöyle örneklendirerek yazımızı bitirelim. Artık neredeyse her mağaza kendi modasını; her televizyon veya radyo kendi fikri modasını gerçekleştiriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

yabancı dizi izle