Devlet A.Ş Dedikleri Ülkenin Son Kredi Kaynağı Varlık Fonu da Satışa Çıkarıldı

Yatırım fonları tebliğine Varlık Fonu da dahil edildi. Söz konusu karar Resmî Gazete’de de yayınlandı. Yapılan değişiklikle Varlık Fonu, ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ kapsamına dahil edildi. Resmî Gazete’nin 12.03.2019 tarihli sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğiyle ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklik yapıldı. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun değişikliğe ilişkin tebliğinde “9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-52.1) 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

Söz konusu bu değişiklikle Varlık Fonu hisselerinin de satılmasının önü açılmış oldu. Kararın ilgili kısmı şu şekilde:

“Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir.”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun söz konusu tebliğinde 17. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi de şu şekilde değiştirildi: 

“Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzubahis bendi değişiklik öncesinde şu ifadeleri içermekteydi:

“Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz”

ORAN BELİRLEME YETKİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bugün Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğinin 24. maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“Kurul, fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak bu tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleyebilir.”

Yapılan değişiklikle aynı zamanda “Kurul, fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleyebilir” kararı yer alıyor. Tebliğ hükümlerini ise sadece “Sermaye Piyasası Kurulu’’nun yürüteceği ifade edildi. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.