Devredilemeyen Haklar Nelerdir?

Hukukta devredilemeyen haklar nelerdir? Devredilemeyen haklara örnekler nelerdir? Daha önceki yazılarımızda çeşitli hukuki terimlerden söz etmiştik. Bu yazımızda ise kısaca “devredilemeyen haklardan” söz edeceğiz. 

Devredilemeyen Haklar Nedir? Nelerdir? 

Özel haklardan birkaçı, mesela kişilik hakları ile bir kısım malvarlığı hakları başkalarına devredilemedikleri gibi miras yoluyla da mirasçılara geçemez. Hiçbir şekil ve surette devredilemeyen ve mirasçılara da geçemeyen bu haklara “kişiye bağlı/kişiye özel haklar” adı verilmektedir. 

Bir başkasına devredilemeyen veya miras yoluyla bir başkasına geçmeyen haklardan bir kısmı ise sahibine çok sıkı bir biçimde bağlıdır ve bu haklara da “kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar” adı verilmektedir. (MK. m.16)

Bu haklar, “Başkalarına devredilemeyen, miras yoluyla geçmeyen, hak sahibinin kişiliğini yakından ilgilendiren hakların ileri sürülmesine yarayan bizatihi mali bir mahiyet taşımayan ve esas itibariyle kanuni temsil yoluyla kullanılmaları mümkün bulunmayan haklardır .” 

Devredilemeyen Haklara Örnekler 

  1. Ergin kılınmayı talep hakkı (M.K m.12) 
  2. Nişanı bozma hakkı (MK. m. 120) 
  3. Boşanma davası açma hakkı (M.K. m. 161) 
  4. Soy bağının reddi hakkı (M.K. m.286)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.