Gelişmemiş Ülkelerin Temel Özellikleri Nelerdir?

Dünya üzerinde, özellikle Afrika ve Asya kıtasında yoksulluk sınırının altında, açlık sınırında, kötü şartlar altında yaşayan insanlar, çocuklar var. Gelişmemiş ülkeler olarak adlandırılan bu ülkeler farklı coğrafyalar da olsa bile sosyolojik bağlamda aynı kaderi paylaşırlar. Hepsinin aşağı yukarı özellikleri benzerdir. Bu yazımızda gelişmemiş ülkelerin demografik yapılarından, siyasi pozisyonundan, eğitim seviyelerinden, ekonomik durumlarından, toplumsal yapılarından, teknolojiyle aralarının nasıl olduğundan ve sağlık alanında nasıl olduklarından kısa kısa bahsedeceğiz.

Demografik Yapı;

Genç nüfus, ülke nüfusunun büyük bir kısmını kaplar. Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelere göre oldukça kısadır. Kadın nüfusu ve erkek nüfusu oranında gelişmiş ülkelere göre büyük farklar vardır. Eğitimli kişi sayısı, nüfusun geneline bakıldığında az veya gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelere nispeten düşüktür.

 

Siyasi;

Gelişmemiş ülkelerin genel özelliği tarihlerinde ‘sömürge’ dönemi geçirmiş olmasıdır. Afrika topraklarının neredeyse tamamı emperyalistler tarafından yıllarca sömürülmüştür. Aynı zamanda gelişmemiş ülkeler siyasi istikrardan uzak ülkelerdir. Genelde işlemeyen demokrasi ya da monarşi yönetim şekli görülür. Kabile ve güçlü aile yapılanmaları sıklıkla görülür.

Eğitim;

Okuma yazma oranı oldukça düşüktür. Gelişmemiş ülkelerde yükseköğretim kurumları az veya hiç yoktur. Eğitim alanındaki eksiklik, dış politikada etkili olmak adına kalifiye vatandaşların yetişmesini engellemektedir. Ülkede okuma kültürünün olmayışı bilinçsizliğe yol açabilmektedir.

 

Ekonomi;

Gelişmemiş ülkelerin ekonomileri genellikle tarım ve hayvancılık gibi ilkel geçim kaynakların bağlıdır. Tarımda makineleşme ve alternatif tarım yöntemleri de görülmez. Gelişmemiş ülkeler ham madde ihraç eden ülkelerdir. Ham madde ihraç etmelerindeki en temel sebep, işleyecek teknolojide olmamalarındandır. Ülkenin büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında yaşar. Gayri safi milli hasıla gelişmiş ülkelerin ortalama on katı daha azdır.

Sağlık;

Gelişmemiş ülkelerde sağlık personelinde ve hastane, sağlık ocağı gibi kurumlarda ciddi oranda eksiklik vardır. Sıtma, verem gibi bulaşıcı hastalıkların çok çabuk yayıldığı görünür. Ülke genelinde, çocukların aşı takibi yapılamadığından zayıf bünyeler yetişir. Gelişmiş ülkelerde aile hekimi gibi kavramlar yaygınken gelişmemiş ülkelerde bazen bir ilçede yalnızca bir sağlık personeli bulunur. Doğum kontrolü yapılamadığından dolayı bazen bir ailenin bakmakta zorlandığı birkaç çocuğu olduğu gözlemlenir.

Toplum yapısı;

Gelişmemiş ülkeler genel olarak geleneklerine bağlı olarak yaşarlar. Dindarlık büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda gelişmemiş ülkelerde bilime ve eğitime desteğin az olduğu görülür. Bunun en önemli sebebi hayati ihtiyaçların bir an önce karşılanması isteğidir. Gelişmemiş ülkelerin en önemli sorunlarından birisi çok kolay manipüle edilebilmeleridir.

Teknoloji;

Ülkede teknolojik ürünlerin yerleşimi ve yaygınlık kazanması uzun yıllar alır. Teknolojik yeniliklerin adapte olması güçlü özel kuruluşların ya da tamamen devletin desteğiyle gerçekleşir. Teknolojinin sadece kısıtlı alanlarda kullanıldığı görülür. (kamu binaları, şahsi kullanıcılar vb.)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

yabancı dizi izle