Haber Yönetimi Uzmanları, Spin Doctorslar

Olumlu olanları vurgulamak, olumsuz olanları ortadan kaldırmak ve bu ikisi arasında kalanlara bulaşmamak.

Walt Disney bir şarkısında haber yönetimi uzmanının (spin doctors) yaptığı işi böyle anlatır ve onlara kalemşör adını verir.
Politik İletişim Sözlüğü, Fatih Keskin, İmge Kitabevi, s.289

Herhangi bir politikacının söylediği sözleri veya davranışı ve genel olarak tüm bakış açısını yansıtmak ve kamuoyuna sunmak amacıyla basın bültenleri yazan kişilere haber yönetimi uzmanı, bir diğer deyişle spin doctors adı verilir.

İlginizi Çekebilir:  Dünya Siyasetinde Afrika

Haber yönetimi uzmanları her zaman için halka bardağın boş tarafını göstermekten çok dolu tarafını gösterirler. Örneğin haber yönetimi uzmanları iktidar partisinin icraatleri veya eylemlerinin haklı bir sebebe dayandığını belirterek olayları yumuşatma ve farklılaştırma eğiliminde bulunurlar.

Haber yönetim uzmanları, medyayı ellerinde istedikleri gibi kullanma yetkisini birileri tarafından edinmiş kişiliklerdir. Her doğruyu söylemezler ama her söyledikleri doğrudur. Temel mentalite budur: Her doğruyu söylememek. Çünkü her doğru olanın söylenmesi birilerinin aleyhinde sonuçlar ortaya çıkarabilecek kıvılcımlar demektir. Genellikle iktidar sahiplerinin veya belirli bir gücü elinde bulunduran insanların sıklıkla başvurduğu kişilerdir spin doctorslar.

İlginizi Çekebilir:  Klasik Realizm Nedir?

Medya bu bağlam çerçevesinde oldukça önemli bir kavram haline gelmiştir. Medyanın geniş kitlelere ulaşması ve etkilediği kitlelerin azımsanmayacak kadar fazla oluşu güç ve iktidar sahiplerini bu kişilerin varlığına olan ihtiyaçlarını zorunlu hale getirmiştir. Artan sosyal medya kullanımı da yine güç ve iktidar sahibi insanları bu kişilerin medyayı manipüle etmesine ortam sağlamıştır.

İlginizi Çekebilir:  11 Eylül Saldırıları Sonrası Dönemde Türk Dış Politikası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara