Yandaş Medya Nedir? Hangi Medyalar Yandaş Olarak Tanımlanır?

Yandaş medya, daha çok iktidarın ya da herhangi bir otoritenin emrinde çalışan, içerik ve yayınları yine iktidar yanlısı ve belirli bir zümre ya da çıkar gruplarına yönelik medya kuruluşlarıdır. Yandaş medya, iktidar partisinin ya da herhangi bir otoritenin emrinde olabildiği gibi bir başka zümre veya grubun yayın organı olabilir.

Yandaş medya, ana akım medya olamaz

Yandaş medya, birtakım ilkeleri ve yayın politikaları nedeniyle ana akım bir medya olma özelliğini kaybeder. Ana akım medya, ne aşırı sağ ne de aşırı sol uçta yer alan, ortada bulunan, tıpkı bir nehrin ana akımı gibi olan bir medyadır. Politik açıdan önemlidir, çünkü çoğu durumda en fazla sayıda kişiye ulaşır; dolayısıyla, politikacıların mesajlarını halka iletmelerinde en iyi araçtır.

Fakat günümüzde politikacıların mesajlarını halka iletmek için ana akım medyayı kullandığı söylenemez. Günümüzdeki modern siyasi parti temsilcileri veya liderlerinin daha çok kendine yakın (yandaş medya) medya kuruluşları üzerinden fikri ideolojilerinin propogandasını yaptığını görürüz.

Yandaş medya, etik midir?

Gerek habercilik ahlakı, gerekse halka doğru bilgiyi aktarma açısından noksanlı olması ile yandaş medya, eksik bir medyadır.

Medyanın dördüncü büyük kuvvet olarak adlandırılmasınındaki asıl amaç kamuoyunun sesi olması özelliğidir. Yandaş medya ise daha çok iktidarın sesi olması yönüyle bunun aksi yönde örneğini teşkil ediyor.

Medyanın her şeyden önce bağımsız olması gerektiği prebsibinden farklı olarak yandaş medyanın oldukça taraflı ve yanlı bir yayın politikası vardır.

Yandaş medyanın görevi 

Yandaş medyaya verilen bir diğer isim de havuz medyasıdır. Havuz medyası ya da yandaş medyanın yegane görevi, güç kaynağının propagandasını yapmaktır.

Öte yandan yandaş medyanın en temel işlevlerinden biri de algı yönetimi ve gündem belirlemedir. Yukarıda belirtilen “ana akım medya” olamamalarına rağmen belirli bir derecede halkı etkileme ve düşünceleri yönlendirme gücü vardır. Bu ise güç kaynağının istediği en önemli şeydir.

Yandaş medyanın bir ülkedeki diğer medya kanalları ve kuruluşlarından daha çok okuyucu kitlesi varsa ülkede objektif ve realistik bir bakış açısından söz edemeyiz. Zira medya bir temsildir ve kitlelerle sürekli bir etkileşim halindedirler. Bu ise tarafları zamanla değiştirebilecek bir güç denektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi