Halkla İlişkilerde Yazım Teknikleri

Her alanda olduğu gibi Halkla İlişkiler alanında da yazım oldukça önemli. Yazım kurallarından, üslubuna, kağıdından, hitap şekline kadar hemen hemen her şey belirli bir kuralın içerisinde olduğu zaman çok daha etkileyici olabiliyor. Kurumların da bu konu üzerinde yoğunlaştıkları bir gerçek. Sadece Halkla İlişkiler alanında değil, kurumlar arası ve kurum içi yazışmalarda, kampanyalarda ve projelerde yazım oldukça önemli. Bu seferki yazımızda da yazının öneminden, Halkla İlişkiler alanındaki yerinden ve yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz.

Strateji: İlk Basamak

 • Belirli bir hedefe ulaşmak için yapılan pratik ve uygulamaların belirlenmesi anlamına gelir.
 • Yol gösterici bir özelliği vardır.

Strateji Sürecinde Ne Yapılır? Neler Belirlenir? 

 • Metinin ele alacağı konu veya alan belirlenir. 
 • Hedef kitlenin analizi ve hedef kitlenin belirlenmesi
 • Kamuoyuna sunulacak fayda veya yararların belirlenmesi. 
 • Kanıtlayıcı veya destekleyici ögelerin belirlenmesi. 

Stratejinin belirlenmesinden sonra metnin hangi metotlar kullanılarak yazılacağı konusunda iki temel yaklaşım ön plana çıkmaktadır:

 • İkna Stratejisi
 • Bilgilendirici Strateji

Bilgilendirici Strateji ise ”öyküleme” ve ”tanımlama” olarak ikiye ayrılır.

Stratejiler (Sandra Moriarty)

 • Bilgi stratejisi: Hedef kitleye salt bilgi içeren mesaj ve gönderilerin iletilmesi amaçlanır. Burada, hedef kitle için ‘net ve saf’ bilgi önemlidir.
 • Kanıt stratejisi: Daha çok neden ve sonuç ilgisine dayanan bir süreçtir. Mantıksal argümanlar sunarak hedef kitlenin etkilenmesi ve ikna olması amaçlanır.
 • İmaj stratejisi: Bir ürüne ya da bir kişiye farklı anlamlar yüklemek veya imajında olumlu değişimler yapmak için daha çok itibar ve görünüm üzerinden uygulanan bir stratejidir.
 • Duygu stratejisi: Aristo’nun ”Retorik” yapıtında da geçen kitleleri etkileme sanatlarından ‘pathos’, duygu stratejisinde kullanılır. Amaç, hedef kitlenin duygularına hitap etmek ve onları duygusal yönden etkilemektir.
 • Eğlence stratejisi: Mizahi ögelerin ön plana çıkarılarak hedef kitlenin ilgisini çekmek amaçlanır.

Mesajın yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bunlar hedef kitleye hangi dille mesajların yazımı veya hangi iletişim aracı ile yaklaşılması gibi birkaç önemli husustan oluşur. Öte yandan hedef kitlenin ikna olması ya da ürün ya da hizmet hakkında algısının değişmesi için birtakım motivasyon aşamaları yer almaktadır. Bunlar AIDA ya da Etkiler Hiyerarşisi olarak da bilinir.

İlginizi Çekebilir:  Aristo'nun Retorik Öğretisi: Ethos, Pathos ve Logos

AIDA Modeli Nedir?

Bu modelde, hedef kitleye hangi aşamalardan geçilerek ulaşıldığı belirtilmiştir. Yani bir hedef kitleye ulaşabilmek için sırasıyla yapılması gereken basamaklar şunlardır:

 • Dikkat çekme (Attention)
 • İlgi uyandırma (Interest)
 • İstek uyandırma (Desire)
 • Hareket geçirme (Action)

Etkiler Hiyerarşisi Nedir?

Etkiler hiyerarşisi ise AIDA modeline oldukça benzemekle birlikte birkaç farklı adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar ise kısaca şöyledir:

 • Farkında olma (Dikkat çekme)
 • Bilgilenme (Dikkat çekme)
 • Hoşlanma (İlgi uyandırma)
 • Tercih etme (İstek uyandırma)
 • Karar verme (hareket geçirme)
 • Satın alma (hareket geçirme)

İletişimde kaçınılması gereken en önemli kurallardan biri de gürültüdür. Gürültü kaynakları, çevresel, psikolojik, fizyolojik ve nöro- fizyolojik engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu engeller iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine engel olmakla birlikte iletişimi deforme eder.

Etkili Yazmanın Yolları Nelerdir? 

 • Uygun başlık seçimi yaparak.
 • Yazının öncesini ve sonrasını hesap ederek.
 • Uygun stratejiler ile yola çıkarak.
 • Belirli bir disiplin içinde hareket ederek.
 • Kısa ve öz yazarak.
 • Anlaşılır ve okuyucuyu yormamaya yazmaya gayret ederek.
 • Boşlukları ve paragrafları iyi ayarlayarak.
 • Söz sanatlarından uzak durarak.
 • Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek.
 • Tekrara düşmeyerek.

Not: İlgili  ”Etkili Bir Paragraf Nasıl Yazılır?” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Etkili Mesajda ‘Olmazsa Olmaz’ Unsurlar Nelerdir? 

 • Kaynağın inanılır olması. Akademik bir bilgi veriliyorsa bu bilginin kaynağı sözlük siteleri olmamalı. 
 • Kaynağın güvenilir olması. 
 • Kaynağın saygın olması. 
 • Kaynakta yer alan bilgilerin akla ve mantığa uygun olması. 
 • Mesajın açık bir dille yazılmış ve net olması. 

Mesajın verileceği medya kanalı da burada önemli bir yer tutar. Örneğin bir teknolojik ürünler mağazasının reklamı, broşür dağıtılarak verilmez. Bunun için Facebook gönderileri veya Twitter reklamları alternatif seçilebilir.

Mesajın yazılmasından sonra geriye kontroller her zaman önemli olmuştur. Strateji belirleme aşamasında düşünülen basamaklar yerine getirildi mi? Ya da bir hedef kitle olsanız bu mesajı okumak ister miydiniz? Bu soruları sorarak mesajın yazımını pekiştirmek çok daha sağlıklı ve faydalı olacaktır.

Yazım Kurgusu

Yazıya başlamadan önce kafanızda belirli bir şablon oluşturmakta her zaman yarar var. Yazıya başlamadan önce her zaman bir müsvedde düşünceleriniz olsun. Noktalar arasındaki geçişleri yapabileceğiniz yerleri önceden bilin. Akışı bozacak detayları kafanızda yazmadan önce bitirin. Paragrafları iyi ayarlayın:

İlginizi Çekebilir:  Etkili Bir Paragraf Nasıl Yazılır?

 

Paragraflar

 • Paragraflar bir metnin temel yapı taşlarıdır.
 • Konuları hacimli bileşimler halinde ayırır.
 • Okuyucuya tartışmanın yeni bir adıma geçildiği işaretini verir.
 • Okuyucuya rahatlık, kolaylık sağlar.

Paragraf yazımı için öneriler

 • Bilinen bir şeyle başlayın, yeni bir şeyle bitirin.
 • Her paragrafın bir konuya değinsin
 • Ana konu ve Ana konuyu özetleyen bir cümle (main idea-topic sentence)

Paragraf yazımı için öneriler

Ölüm geleneksel olarak rahiplerin ve teologların uzmanlık alanıydı ama artık onların yerini mühendisler aldı. Kanserli hücreleri kemoterapi ve nanorobotlarla yok edebiliyoruz. Antibiyotiklerle akciğerlerdeki mikropların kökünü kazıyabiliyoruz. Kalp kan pompalamayı bıraktığında ilaçlar ve elektroşokla yeniden çalıştırılabiliyor, o da olmadı yeni bir kalp nakledebiliyoruz.
Yuval Noah Harari
Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah Harari
II.Dünya Savaşı’na kadar savaşlarda ölenlerin çoğu savaş yaralarından değil savaşla taşınan hastalıklardan ölüyordu. Büyük komutanları göklere çıkaran bütün o askeri tarihler insan egosunun balonunu söndüren bir doğruyu hafife alıyorlar: Eski savaşların galipleri her zaman en iyi komutanlara ve silahlara sahip olan ordular değil, çoğu kez yalnızca düşmanlarına bulaştıracak en berbat mikropları taşıyanlardı.
Jared Diamond
Tüfek, Mikrop ve Çelik, Jared Diamond
Sayfa 253

Paragraf Yazımı Konusunda Öneriler 

 • Çok bilinen ve gene-geçer olan bir bilgiden söze girin. Daha sonra çok daha özel bir konudan devam edin. Tümdengelim taktiğini kullanın.
 • Paragraflarda kişi sayısını azaltın. Mesela bir topluluktan söz edecekseniz paragrafta o topluluktan ya da en fazla 1-2 özneden daha söz edin. Özneler, okur tarafından karıştırılabilir.
 • Konuya bir tartışma havası katmakta da fayda var.

Aşağıdaki yazıda konuya nasıl giriş yapıldığı, konunun nasıl ilgi çekici hale getirildiğini ve konunun nasıl bambaşka bir yere getirildiği gibi pek çok detayda örnek bir anlatım söz konusudur.

Günümüzde bile bazı insan kültürlerinde, örneğin Bari yerlilerinde, kolektif babalığın uygulandığı görülür. Bu toplumların inanışına göre bir çocuk tek bir adamın sperminden değil, pek çok spermin bir kadının rahminde birikmesiyle oluşur. İyi bir annenin, özellikle de hamileyken, pek çok değişik adamla seks yapması gerekir, böylece çocuğu sadece en iyi avcının değil, aynı zamanda en iyi hikaye anlatıcısının, en güçlü savaşçının ve en düşünceli âşığın da özelliklerini (ve babalık ilgisini) kazanacaktır. Eğer bu kulağınıza tuhaf geliyorsa, unutmayın ki modern embriyolojik çalışmalardan önce, insanların bebeklerin pek çok baba yerine tek bir babadan geldiğine dair kesin bir kanıtları yoktu. Bu tür bir “eski komün”ün savunucuları, modern evliliklerde sıklıkla görünen sadakatsizliklerin, yüksek boşanma oranlarının, çocukların da yetişkinlerin de sıkça maruz kaldıkları psikolojik birtakım komplekslerin insanları tek eşli ilişkilerde ve çekirdek ailelerde yaşamaya zorlanmasından kaynaklandığını ve bu tür bir yaşamın bizim biyolojik yazılımımızla uyumsuzluğundan bahsederler.
Yuval Noah Harari
Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens, Yuval Noah Harari
Sayfa 53 – Kolektif

Paragrafta Kullanılması Gereken Bağlaçlar ve Geçiş Sözcükleri 

Paragraflarda akıcılığı sağlamak ve monoton ya da tekdüze bir anlatımı kırmak için başvurulan yöntemlerden biri de geçiş sözcükleridir.

 • Öte yandan
 • Yine aynı şekilde
 • Bununla beraber/bununla birlikte
 • Ezcümle
 • Bu nedenden dolayı/bu nedenden ötürü
 • Buna istinaden
 • Özetle, kısaca, uzun lafın kısası
 • Sonuç olarak
İlginizi Çekebilir:  Halkla İlişkilerde “Influencer” Nedir? Kime Denir?

Sayfa Tasarımı Nasıl Olmalı?

Büyük puntolu başlıklar, alt başlıklar, başlıkların çok olması halinde renkli ve sayı ibareli alt başlıklar kullanılmalı. Blok halindeki paragraflar anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde okunaklı bölümlere ayrılmalı.

İstatistikler, Rakamlar ve Görseller Kullanın

Yukarıda verilen görsel dünyadaki sosyal medya kullanımlarını gösteren bir görsel. Örneğin yazı içerisinde böyle bir görselin kullanılması, site terminolojisinde ”Bounce Rate” olarak geçen hemen çıkma oranının da düşmesi demektir. Okuyucu sıkılmaz, yazıyı daha dikkatli okur.

Başlık Seçimi Neden Önemli 

 • Başlık konuyu belirler ve konunun sınırlarını çizer.
 • Okuyucunun ilgisini çeker. Örneğin ”AdSense Gelirleri” gibi bir başlık yerine ”AdSense Gelirlerini Kısa Sürede Nasıl Artırabilirsin?” gibi bir başlık seçilebilir.
 • Okumayı kolaylaştırır. Konunun ne hakkında olduğunu belirtmesinden dolayı konu hakkında da bir fikir beyan eder.

Etkili Başlık Nasıl Olur

 • Uzun değildir. Bir edebi roman cümlesi kadar uzun olmaması gerekir. Anlatılmak istenen kısa bir şekilde belirtilir. Kısa başlıklar içeriği de merak ettirir. Bu nedenden dolayı başlık, kısa ve ilgi çekici olmalı.
 • Orijinal olmalıdır.
 • Dinamik bir özelliğe sahip olmalı, kişide okuma isteği uyandırmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

e sigara