Sosyoloji

Herbert Marcuse Görüşleri Nelerdir?

Herbert Marcuse Frankfurt Okulu’nun önemli düşünürlerinden biridir. Marcuse, klasik Marksist kuramını tarihsel gelişim sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişimlere uyarlayarak açıklamayı hedefleyen bir düşünürdür. Marcuse temelde devletin toplum üzerindeki baskıcı gücüne karşılık bireylerin özgür bir yaşam sürdüğü, aydınlık bir geleceğin sunulduğu, cinsel güdülerin bastırılmadığı ve her bireyin kendi yeteneklerine göre özgür bir şekilde çalışıp emeklerinin karşılığını alabildiği bir toplum düzeninin kurulması gerektiğini savunmaktadır. Marcuse, teknolojik gelişmelerin zaman içinde bir egemenlik unsurunu ortaya çıkardığını söyler. Özellikle iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, bireyleri belirli alanlar ve davranışlar çevresinde sınırlandırmış ve bu gelişmeleri toplumsal denetim araçları haline getirmiştir.

Gerçeklik ortadan kalkmış, bireyler gerçeklikten yoksun kaldığı için eleştiri hakları da yok edilmiştir. Yine Marcuse, içinde yaşadığımız kapitalist sistemin özgürlük ve baskıcılık, üretim ve yıkım, büyüme ve gerilemeden oluşan karşıtlıkları meydana getirdiğini ve bu karşıtlıklardan tedirgin olduğunu vurgular. Ona göre içinde yaşadığımız toplumlarda adil ve akla uygun bir sistemin yer aldığını düşünürüz. Fakat dünya üzerinde ne adil ne de akla uygun bir sistem mevcut değildir. Bununla birlikte felsefe Marcuse için her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Ona göre felsefenin temel amacı rasyonalist bir toplum teorisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.