Hüseyin Nihal Atsız’ın ‘Komünizm’ Hakkındaki Düşünceleri ve Sözleri

Hüseyin Nihal Atsız, Türk yazın tarihinin şüphesiz en çok tartışılan isimleri arasında yer alıyor. Düşünceleri ve sözleri ile Türkçü bir yazar olan Hüseyin Nial Atsız, yazmış olduğu eserlerinde pek çok konuya da değinmiştir. Bu yazımızda Hüseyin Nihal Atsız’ın komünizm üzerine söylediği sözlerden ve düşüncelerinden söz edeceğiz.

Hüseyin Nihal Atsız, komünizmi Türklük ve Türklük bilinci için baş düşmanlardan biri olarak görmüş ve komünizmin büyük bir tehlike olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Makaleler 1 isimli kitabının 37. sayfasında komünizmin artık iktisadi bir model olmaktan çıktığını ifade eden Atsız, komünizm fikrinin Rusların cihan hakimiyetinin uşaklığını yapan bir araç haline döndüğüne de vurgu yapmıştır. Türk Ülküsü isimli kitabında komünizmin bilgisizlik, yoksulluk ve gerilikten ortaya çıktığını belirtmiştir. Komünizmi bir Moskof emperyalizmi olaran niteleyen Hüseyin Nihal Atsız, Türk Ülküsü adlı kitabında şu ifadelere yer vermiştir:

Komünizm, rûh ve seciye bakımından soysuzlaşmış binlerce casusu bulunan bir Moskof emperyalizmidir. Hırslarına sınır bulunmayan, Akdeniz’e, Atlas’a, Hint Okyanusu’na çıkmak isteyen, bütün dünyayı elde etmek hülyâsı ardından koşan kaba ve Moskof’a yakışan bir emperyalizm… Bütün bu doymak bilmez hırsın dayanağı da dünyaya toplumsal adâlet götürmek efsânesi…Geri ve kaba Islav’ın en aşağılık kolu olan Moskof, dünyaya medeniyet ve adâlet götürecek!.. Yıllardan beri açlar ve mahpusların yeri olan Moskofistan, dünyaya önderlik edecek ve insanlığı edebî mutluluğa kavuşturacak!…

Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni bir model olarak neden komünizmi benimsemediği sorununa da komünizmin ilk çıktığı ve yayılmaya başladığı zamanlarda meçhul bir fikir olduğunu Türklüğe Karşı Haçlı Seferleri ve Çektiklerimiz isimli kitabının 159. sayfasında şu sözlerle vurgulamıştır:

Komünizm, ilk çıktığı sıralarda insanlar için meçhul bir fikirdi, bütün milletlere özgürlük vaad etmesi dolayısiyle çok taraftar toplayacağı belliydi. İlk bakıştan görünüşü çekici idi. Fakat Mustafa Kemal Paşa, hakkında bir şey bilmediği, belki adını bile ilk defa işittiği komünizme uluorta kapılacak bir insan değildi.

Komünizmin işleyişi ve içeriği hakkında da önemli bilgiler veren Hüseyin Nihal Atsız, komünizmin göründüğünden daha farklı bir model olduğunu ve yansıtılan gerçeklikleri ile bağdaşmadığını İçimizdeki Şeytan, En Sinsi Tehlike, Hesap Böyle Verilir isimli kitabının 56. sayfasında şu sözlerle açıklamıştır:

Komünizm (ve onun mutedil şekli ve anası olan sosyalizm) ise ezilen insanların haklarını güya korumak için ortaya atılmış, fakat ortaya atılırken milliyet gibi, ferdi mülkiyet ve din gibi bazı esaslı unsurları inkâr etmek gafletine düşmüş ve bünyesine hiçbir inanca bağlı olmayan menfaatçiler de karıştırarak büsbütün bozulmuş hayalî bir meslektir. Bu mesleğin en büyük yanlışlarından birisi de kendi sistemini dünya ölçüsünde tatbike kalkmış olmasıdır. İzaha lüzum yoktur ki insan topluluklarının hepsi aynı şartlar, prensipler ve kanunlarla idare edilemez.

Siyonizm ve masonluk ile birlikte sacayağı şeklinde Türk düşmanlığını yapmakla itham ettiği komünizm fikrini her fırsatta eleştiren Atsız’ın bu konudaki en büyük eleştirisi komünizmin Rusların bir aracı haline gelmiş olmasıydı. Atsız’a göre Ruslar, dünya hakimiyeti için komünizmi bir araç olarak kullanıyor ve eşitlik, halk ve hürriyet gibi kelimelerle de ona şirinlik katıyorlardı.

İlginizi Çekebilir:  Si Vis Pacem Para Bellum Ne Demek?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce