Hz. Yahya’nın Şehit Edilmesi

Hazreti Yahya İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Zekeriyya peygamberin oğludur. Yahya peygamberin doğumu ile Îsâ (a.s)’ın doğumu aynı seneye rastlamaktadır. Dâvud (a.s)’ın neslinden olup, hazreti Meryem’in teyzesinin oğluydu. Tevrat’ın hükümlerini henüz küçük yaşta öğrenmiş olan Yahya (a.s), bazen Beyt-ül-Makdis’te, bazen de tenha ve ıssız yerlerde Allâhu Teâlâ’ya ibâdet ve taatla meşgul olurdu. Yahya peygamber olgunluk çağına erdiğinde, kendisine, Allâhu Teâlâ tarafından peygamberlik (nübüvvet) emri bildirildi. İlk önce Musa (a.s)’ın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsa (a.s)’a İncil indirilip, Tevrat’ın hükmü kaldırılınca, İsrailoğullarını İncil’in emirlerine ve yasaklarına uymaya, riayet etmeye, çağırdı.

Yahya (a.s)’ın davetini kabul edenler olduğu gibi, çeşitli bahanelerle ona karşı çıkanlar da oldu. Daha önce birçok peygambere iftira edip onları şehit eden İsrailoğulları Îsâ (a.s)’a karşı çıkıp, onu şehit etmek istediler. Allâhu Teâlâ Îsâ (a.s)’ı göğe kaldırdıktan sonra, Yahya peygamber, İncil’in hükümlerini insanlara tebliğ etmeye devam etti.

Yahudi hükümdarı Birinci Herod, Hazreti Yahya’ya iyi muamelede bulunurdu. Bir takım rivayetlere göre Kral Birinci Herod’un kendi öz kardeşinin kızı veya hanımının önceki eşinden bir kızı vardı. Yahudi hükümdarı Birinci Herod bu kızla evlenmeyi ve nikâhlarını Yahya peygamberin kıymasını istedi. Yahya (a.s) bu şekil bir evliliğin Hazreti Îsâ’nın tebliğ ettiği İncil kitabında kesinlikle yasaklandığını ve böyle bir nikâhın kıyılmasının imkânsız olduğunu bildirdi. Bu duruma oldukça içerleyen kızın annesi, Yahya (a.s)’ın öldürülmesini istedi, emretti.

Herod’un yakınındakiler , Yahya peygamberi yakaladılar ve başını keserek onu şehit ettiler. Kesilmiş olmasına karşın, Yahya peygamberin mübarek başı; “Bu kızı almak sana helâl değildir!” diye çok kez söyledi. Yahya (a.s)’ın mübarek bedeninin parçaları, muhtelif şehirlerdedir. Mübarek başı ise Şam’daki Ümeyye Camii’ndeki türbede medfundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

offshore hosting