Kanaat Önderleri (Liderleri) Nedir? Kime Denir?

Kanaat önderi veya kanaat lideri. İngilizcede “opinion leader”. Herhangi bir konu, olay ya da gelişme hakkında başka kişileri etkileme potansiyeline sahip kişiler olarak Türkçeye çevrilen ve aynı zamanda kişilerin fikirlerini etkileyen, düşünce sistemlerinde önemli bir yeri olan manevi anlamda önder olan kişi ya da kişilere “kanaat önderleri” ya da “kanaat lideri” adı verilmektedir. Peki kanaat önderlerinin önemi nedir?

Kanaat önderleri gerek politikada gerekse halkla ilişkiler alanında son derece önemli bir noktada yer alıyor. Nüfuzu altındaki kişileri çeşitli kitle iletişim araçlarından çok daha fazla etkileme gücüne sahip olan kanaat önderleri, bu bakımdan önemlidir.

İlginizi Çekebilir:  Third Person Effect-Üçüncü Kişi Etkisi

Ülkemizde genellikle cemaat önderleri bu kategoriye dahil edilirler. Üzerlerinde söz sahibi oldukları kitleleri çeşitli yönlerde etkiyebilme gücüne sahip olan kanaat önderleri, yine çeşitli konularda da kitleleri belirli bir yöne çevirebilme gücüne de sahiptirler. Bu güç, onların kimi çevreler tarafından kullanmasına, korunmasına ya da kullanılmasına neden olur.

Bu açıdan bakıldığında, kanaat önderlerinin çoğu zaman siyasi amaçlı olarak kullandığını ya da halkla ilişkiler kapsamında kullanıldığını görürüz. Bu menfaat ve çıkar temelli işbirliklerinde, kanaat önderlerinin temsil ve etkileme gücü ön plana çıkıyor.

İlginizi Çekebilir:  Türkiye'de Medya İlişkileri

İngilizce tabiri ile “Opinion Leader” olan kanaat önderleri tabiri, düşünce lideri olarak çevrildiğinde çöm daha anlamlı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanaat önderleri veya kanaat liderleri, düşünceleri etkileyen ya da düşüncelere yön veren kişilerdir. Düşüncelerin yanı sıra algıyı da belirli bir düzeyde değiştirme gücüne çeşitli nedenlerden ötürü sahip olan kanaat önderleri, bir anlamda tehlike arz ederler.

Türkiye’de cemaat önderleri haricinde kanaat önderlerine örnek verecek olursak “aşiret reisleri” güzel bir örnek olacaktır. Tıpkı cemaat önderleri gibi aşiret reisleri de kendi aşiretlerini belirli yönlerde veya belirli konularda etkileme gücüne sahiptirler. Ülkemizde yaklaşan her seçim öncesinde cemaat önderleri ve aşiret reislerinin kapısı çalınır, oy istenir ve daha öncesinde de cemaat ve aşiretlerle ilişkiler iyi tutulmaya gayret edilir. Zira burada her iki tarafın da yararına olacak bir işbirliği söz konusudur. İngilizcede bu karşılıklı yarar anlayışına “excellent theory” ismi verilmektedir.

İlginizi Çekebilir:  Halkın Nefretini Kazanmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ko cuce