Kelimelerin Gücünü Keşfet!

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de  kelimelerdir. Evet, kelimeler. Çok az kullanıyor, yanlışını kullanıyor, doğru yerde kullanmıyor ya da hazinelerini zenginleştiremiyoruz.  Bir yerde bir sorun baş gösteriyorsa bu insanın kendini yanlış ifade etmesinden ya da yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyordur. Burada yatan gerçek sebep ise -hem yanlış anlamalarda hem yanlış anlaşılmalarda- kelime tercihi ve vurgulama hatasıdır. Kelimeler iletişimi başlatan ana unsurlardır. Sizi uzmanlaşmaya götürecek olan da itibarınızı zedeleyecek olan da kurduğunuz cümlelerdir. Kurduğunuz cümleler sizin kimliğinizdir aynı zamanda. Cümlelerin kelimelerden oluştuğunu hatırlatmaya gerek yok sanırım.

İlginizi Çekebilir:  Etkili İletişimde Aktif ve Pasif Dinleme

 

Sorunu biraz daha yakından ele alalım. Çoğu Arapçadan, Farsçadan ve Fransızcadan geçmiş önemli bir kısmı da ‘has’ Türkçe olan dilimizde yaklaşık 100.000’den fazla kelime var. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki Üniversite öğrencileri günde 300-400 kelime hazinesi ile konuşuyor. 100.000 kelimeden 300-400 kelimenin kullanılması çok ciddi derecede sorun olarak irdelenmesi gereken bir konu.

 

Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim görevlisi Bursa şube sorumlusu Halil Çağlar Türkçe’nin 77. Dil Bayramı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda milletimizin kelime hazinesinde büyük eksikler olduğuna vurgu yaptı. Konuşmanın istatiksel önemi ise şu: Halil Çağlar’ın ‘Türk insanı günde 400 kelime ortalama ile konuşuyor’ demesidir. Bu oran hakikaten ‘korkunç’ bir orandır. Mukayese edecek olursak örneğin İngiltere’de bu oranın ortalama 2000 kelime olduğu geçeğine şahit oluyoruz.

İlginizi Çekebilir:  Karar Verememe Hastalığı

 

Temelinde iletişim, bir anlatanla bir anlayan olduğunda gerçekleşebilecek olaydır. Kelime kullanımında kişinin sosyal çevresinin etkisi olduğu gibi insanların algı kapasitesi de iletişime etki edebilecek bir ölçüttür. Karşılıklı anlayışın ve etkili iletişimin seçilecek düzgün, yeterli ve uygun kelimelerle sağlanabileceği muhakkaktır. Elbette ki hepimiz iletişimimiz kadarız.  Bu yüzden topluma evvela kelime bilincini aşılamak gerekir. Kelimeleri sevdirmek, kullanılmayan eskimiş, tedavülden kalkmış kelimeleri tekrar zihinlere uyarlayarak vermek iletişimi kuvvetli kılacak ve modern anlamda yeni bir ülkenin inşasına sebep olacak büyük bir oluşumun da mümessili olacaktır.

İlginizi Çekebilir:  Güzel Günlere Dair Umutlar Taşımak

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi