Kültürel Miras Nedir?

Kültürel miras nedir? Kültürel mirasın tanımı nasıldır? Kültürel mirasın tanımını yapmak için ilk önce kültürün tanımına göz atmak gerekir.

Kültür Nedir?

Kültür, belirli bir tanım çerçevesinde değerlendirilemez. Ancak “insanın ürettiği her şey” kültür olarak kabul edilir. Bir toplumda yaşayan her bireyin bir olay, durum ya da gelişme karşısındaki tutum ve davranışları kültürün bir parçasıdır. Din, dil, inanç, gelenek, normlar, gündelik hayatın düzenini belirleyen kurallar, devlet düzenini sağlayan anayasa, ilişkilerin seviyesi ve düzeyi dahil pek çok şey “kültür” olarak kabul edilir.

Kültürel Miras Nedir?

Bir milletin gelenek ve görenek, örf ve adet, dini inancına bağlı hayat tarzı, nesilden nesile aktarılan bir veraset yoluyla kültürel miras oluşur. Bilim, sanat, edebiyat, mimari alanda yaşanan ve milletin ruh külünden ilhamla oluşturulan her şey kültürel miras kapsamında yer almaktadır.

Bu iki tanımdan yola çıkarsak kültürel miras, kültürün çeşitli taşıyıcı unsurları olduğunu görürüz. Kültürün belli başlı olarak taşıyıcı unsurları şöyledir;

1) Hikayeler
2) Semboller
3) Ritüeller
4) Kahramanlar

Hikayeler

Kültürün bir miras olarak nesilden nesile aktarılmasında hikayelerin önemi bir rolü bulunmaktadır. Hikayeler, bir efsane, destan ya da masal gibi çeşitli formlarla da gerçekleşir.

Semboller

Semboller de kültürün taşıyıcı unsurları arasında yer alır. Bir dine, millete, gruba ya da bir topluluğa özgü olan sembol, işaret, harf ya da resim de kültürün nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol oynar.

Ritüeller

Ayinler, toplantılar, hep birlikte yapılan ritüeller de kültürün nesilden nesile aktarılmasında önemlidir. Örneğin her kültürde selamlaşma farklıdır. Bazı kültürlerde burun buruna tokalaşmak bir selamlaşma biçimi iken bazı kültürlerde de eller selamlaşmada önemli yer tutar.

Kahramanlar

Kültürün olmazsa olmazlarından biri de kahramanlardır. Kahramanlar, kültürü diğer nesillere aktaran önemli figürlerdir. Ait olduğu topluma ya da kültüre dair izler taşıyan kahramanlar, bu sayede kültürü nesilden nesile aktarırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: