Kurtuluş Savaşı’ndaki Milis Şefler Kimlerdir?

Anadolu’nun emperyalist devletler tarafından işgal edilmeye başlanması, İstanbul hükümetinin işgale sessiz kalması, Osmanlı ordusunun terhis edilmesi ve halkın hür yaşama istediği Kuvay-i Milliye’nin kurulmasına öncülük eden düşünce ve isteklerdi. Kuvay-ı Milliye döneminde, Anadolu’nun muhtelif yerlerinin yabancı devletler tarafından işgal edilmesi engellenmiş ve bunda dönemin bazı milis şefleri etkili olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda milis şeflerin etkisi oldukça büyük ve önemli olmuştur? Peki bu milis şefler kimlerdir?

Topal Osman

Kurtuluş Savaşı süresinde, Giresunlu vatandaşlardan ve civar bölgelerin gönüllü birliklerden oluşan muhafız kıtasının liderliğini ve komutasını yapmıştır. Merkez Ordusu’nda ve Gönüllü Alaylarda görev alan Topal Osman, Pontus ve Koçgiri ayaklanmalarının bastırılmasında kilit rol oynamıştır.

İpsiz Recep (Emice)

Topal Osman gibi İpsiz Recep de Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi milis şeflerden biriydi. Özellikle Ereğli, Sakarya, Zonguldak ve Rize gibi bölgelerde faaliyetlerde bulunan İpsiz Recep, Fransız gemisini alıkoymasına karşılık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüzbaşı olarak onurlandırılmıştır. Aynı zamanda millet için savaştığını belirten İpsiz Recep, madalya törenlerine katılmamıştır.

Yahya Kaptan

Kurtuluş Savaşı süresince Milli Mücadelenin gizli teşkilatlanmasında kilit rol oynayan Yahya Kaptan, Karakol Cemiyeti üyesi olmasının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk adlı kitabında Yahya Kaptan’ı 20 küsür sayfa anlatmıştır.

Gökbayrak Taburu

Cemal Paşa önderliğinde özellikle Bursa ve Kocaeli dolaylarında çoğunluğunu Kafkas göçmenlerin oluşturduğu bir milis tabur olan Gökbayrak Taburu, Kuvay-ı İnzibatiye İsyanı’nın bastırılmasında etkin rol oynamıştır.

Cafer Tayyar Paşa

Trakya bölgesinin milli şefi olan Cafer Tayyar Paşa, Milli Mücadelenin en önemli kurumlarından olan Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Cafer Tayyar Paşa, ayrıca İzmir Suikasti sanıkları arasında yer almıştır.

Parti Pehlivan

Asıl adı Pehlivan Mehmet olan Parti Pehlivan, Akhisar bölgesinin milli şefidir. Parti Pehlivan ayrıca Çerkez Ethem’in müfreze komutanlığını yapmış ve görevli olduğu hapishanede mahkumları silahlandırarak mücadeleye katılmalarını sağlamıştır.

Gaddar Pehlivan

Gaddar Pehlivan da Anadolu’daki önemli milis şefler arasında yer alan milli mücadelenin önemli ve sembol isimlerinden biri olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nişan elbisesi