Medya Neden Vardır?

Öncelikle her bireyin bilgilenme hakkı vardır. Nasıl ki yaşama ve tercih hakkı insan için en doğal haklardan biriyse bilgi edinme hakkı da insanın en temel haklarından biridir. Buna iletişim hakkı da diyebiliriz. Peki farklı bir soru: Medya neden var? Ya da medya neden yasama, yürütme ve yargının dışında dördüncü, apayrı bir kuvvet olarak karşımıza çıkar?

Medya işte tam da sözünü ettiğim yerde başlar. Medya bilgi edinme ihtiyacını karşılamak için vardır. Doğru ve yanlış, taraflı veya tarafsız ilgilendiren veyahut ilgilendirmeyen her türlü bilgiyi halka ulaştırma uğraşı ve çabası medyanın var olmasına zemin hazırlamıştır. Magazin haberleri de insan için bir ihtiyaçtır; spor, ekonomi ve gündemle alakalı bilgiler de insan için bir ihtiyaç olmuştur. Acta Diurna, Roma’nın nabzını tutan günlükler bunun en önemli kanıtıdır. Roma halkı tutulan, yazılan bu günlüklerin şehir duvarlarına asılmasıyla bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Bilgiyi edinme hakkı medyanın kuruluş amaçlarının en önemlisidir. İnsansız bir medya olmaz. Medya okuyucusuyla, izleyicisiyle medyadır. Medya aslında bir halkın vicdanının sesi olmuştur her zaman. Bilmediği, yabancı olduğu ya da hakkında çok az bilgi sahibi olduğu şeyleri okumak, izlemek için medyayı takip eder insan. Bu yüzden de medyanın büyük sorumlulukları vardır. Gerçeği ve doğruyu, ulaşılması gereken asıl bilgiyi yalansız, dolansız ve hiçbir ekleme, çıkarma yapmadan net bir şekilde vermesi gerekir.

Bilgi doğruluğunun zedelenmesi i, ahlaki açıdan yanlıştır. Medya doğru bilginin yayımı konusunda mesuliyet üstlenir. Bu doğru bilginin zedelenmesi büyük kitlelere ulaşan medyanın kolayca manipüle edilmesi demektir. Türkiye’deki medyanın konumu da bu esasın uygulanması ve uygulanmaması üzerine kurulmuştur. Medyanın tasnifi daha çok hangi kesimin çıkarlarına hitap ettiği, ne derecede birilerinin ekmeğine yağ sürdüğü oranında gerçekleştir. Yapılması gerekenin bu olmadığını bilmek ise çoğu zaman medyayı rasyonel incelemek, önemine sıkı sıkıya bağlı kalmak anlamına gelmiyor ne yazık ki. Bilen kişilerin yanlış yorumu bilmeyen kişilerden daha fazla zarar veriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.